Kullanıcı Hesabı Türleri

Birkaç kullanıcı hesabı türü vardır ve her biri kullanıcıların farklı şeyler yapmasına izin verir:

Kullanıcı Hesabı Türü

Açıklama

Toplantı Sahibi

Kullanıcıların farklı oturumlar Webex sağlar.

Site Yöneticisi

Kullanıcıların oturumlar düzenlemesine ve Site Yönetimi'ni kullanmasına izin verir.

Kısmi Site Yöneticisi

  • Sadece görüntüleme - Kullanıcıların Site Yönetimi'ndeki bilgileri görüntülemesine izin verir ancak değiştirmesine izin vermez.

  • Kullanıcı yönetimi - Kullanıcıların sadece kullanıcı ekleme, düzenleme veya çıkarmaya ilişkin yönetim işlemlerini yerine getirmesine izin verir.

Yalnızca katılımcı

Kullanıcıların toplantılara katılmak, kişisel bir profili Webex ve toplantılar listesini görüntülemek için kullanıcı profilinizde oturum açmalarına izin verir.

Not: Toplantı sahibi hesaba sahip olduklarını gerekli olmadığı sürece, katılımcıların Webex oturumlara katılmak için katılımcı hesaplarına ihtiyacı olmaz.

Kullanıcı Webex eş zamanlı lisans seçeneği sağlarsa istediğiniz sayıda kullanıcı hesabı ebilirsiniz. Sözleşmeniz, oturumları aynı anda düzenleyebilen veya oturumlara katılabilen kullanıcı sayısını sınırlar. Eş zamanlı lisanslar hakkında sorularınız varsa müşteri hesabı Webex ile iletişime geçin.

Eğer kuruluş hesap kayıt seçeneğini etkinleştirmişse kullanıcılar hesap kayıt formunu doldurarak yeni hesaplar Webex talep edebilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirirsanız, kullanıcılar siteniz dışından hesaplar Webex talebinde Webex.

Site Yönetimi'nden bireysel veya birden fazla kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz.

Kullanıcıların Siteden Hesaplar İstemesine İzin Verme

Kullanıcıların katılımcı hesapları isteyebilmesi için hesap kayıt formu görüntülemek üzere bu formu kullanın. Şunları yapmanızı sağlayacak seçenekleri belirleyebilirsiniz:

  • Tüm hesap istekleri için site yöneticisi onayını gerekli kılma (tüm istekler kabul etmeniz veya reddetmeniz için bir kuyruğa alınır).

  • Belirli İnternet etki alanlarından kayıt isteklerini otomatik olarak kabul etme veya reddetme.

1

Webex site yönetimi oturum > Yapılandırma site > Seçenekler > gidin.

2

Hizmet İsteği Ayarları'na kaydırın ve Kullanıcıların ek hizmetler istemesine izin ver öğesini seçin.

3

Tüm isteklerin otomatik olarak onaylanmasını istiyorsanız Tüm toplantı sahibi hesabı isteklerini otomatik olarak onayla'yı seçin.

4

İsteklerin onay için bir kuyruğa yerleştirilmesini sağlamak için Site yöneticisi toplantı sahibi hesabı isteklerini manuel olarak onaylayacak... öğesini seçin.

5

Hesap kaydını gerekli kıl seçeneğinde, kullanıcıların hesap kayıt formunu göndermek için kullanıcıların sağlaması gereken her bilgi türünü seçin.

6

Güncelle'yi seçin.

Hesap İsteklerini Kabul Etme veya Reddetme

Organizasyon hizmeti siteniz hesap Webex kayıt özelliğini içerirse hesap isteklerini kabul etmek veya reddetmek için bu prosedürü kullanın.

Kullanıcılar yeni hesaplar istediğinde, kullanıcıya siteniz için erişim izni verilmesi iki gün sürebilir. Kullanıcının siz kayıt isteğini kabul ettikten hemen sonra erişime ihtiyacı olursa kullanıcının hesabını düzenleyin, bir parola belirtin ve yeni kullanıcıya sağlayın.

1

Webex Site Yönetimi’nde oturum açın ve Site Bilgileri seçeneğine gidin.

2

Site Bilgileri sayfasında, yeni toplantı sahibi hesabı isteği bağlantısını veya yeni katılımcı hesabı isteği bağlantısını seçin.

Bu bağlantılar, yalnızca bir veya daha fazla kullanıcı sitenizde bir hesap (toplantı sahibi veya katılımcı) istediyse görünür.

3

Bir veya daha fazla kayıt isteğini kabul etmek için kabul etmek istediğiniz her kayıt isteğine yönelik onay kutusunu seçin ve Kabul et'i seçin.

4

Bir veya daha fazla kayıt isteğini reddetmek için reddetmek istediğiniz her kayıt isteğine yönelik onay kutusunu seçin ve Reddet'i seçin.

Site Yönetimi, hesabı isteyen kişiye isteğin onaylandığını veya reddedildiğini bildiren bir e-posta iletisi gönderir.

Kullanıcı Hesabı Ekleme

1

Webex site yönetimi oturum > Kullanıcılar 'a gidin.

2

Kullanıcı Ekle sayfasında, oluşturmak istediğiniz hesabın türünü seçin.

3

Hesap Bilgileri bölümünde, kullanıcının adını ve e-posta bilgilerini girin.

Kullanıcı, genellikle kurumsal dizinden farklı bir ad kullanıyorsa Görünen ad alanına tercih ettiği adı girebilirsiniz. Görünen ad, Toplantı KatılımcıLarı Listesinde görünür. Görünen ad alanı boşsa kullanıcının Ad + Soyadı varsayılan olarak listede görünür.


 

"(" ve ")" karakterleri, görünen ad alanına özel karakterler varsa katılımcının adının bir parçası olarak gösterilmez.

4

Siteye yönelik tüm parola kriterlerine uyan bir parola oluşturun ve girin.

5

Kullanıcı için varsayılan bir dil ve saat dilimi seçin.

6

Kullanıcı için etkinleştirmek istediğiniz ayrıcalıkları seçin.

7

Kişi Bilgileri bölümünde, ofis telefonu, cep telefonu ve alternatif telefonun numaralarını ve adres bilgilerini girin.

  • Her telefon numarasına geri aramayı etkinleştirmek için Geri arama'yı seçin.

  • Katılımcılar için gelen arama kimlik doğrulamasını gerekli kılmak üzere Gelen arama kimlik doğrulamasını'nı seçin.

8

Video Sistemleri bölümünde bir video sistemi kullanıyorsanız Video sistemi adı ve Video adresi ekleyin.

9

Ekle öğesini seçin.

Tek Kullanıcı Hesabını Düzenleme

Uygulamanız için sunulan tüm talimatları uygulayın.

1

Webex site yönetimi oturum açın ve Kullanıcılar > düzenle ' ye gidin.

2

Kullanıcı hesabını bulmak için Arama özelliklerini kullanın.

Kullanıcıyı bulmak için WebACD aracı hesapları gibi belirli hesap türlerini görüntülemeyi seçebilirsiniz.

3

(İsteğe bağlı) Kullanıcı hesabını açmak veya kapatmak için hesabın yanındaki Etkin seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın ve ardından Gönder'i seçin.

4

(İsteğe bağlı) Kullanıcının düzenleyebileceği toplantı türlerini değiştirmek için Oturum Türü sütununda hesabın yanındaki kutuların işaretini kaldırın ve Gönder'i seçin.

5

Kullanıcı hesabı ayrıntılarını düzenlemek için hesap adını seçin.

6

Kullanıcıyı Düzenle sayfasında, hesap bilgilerini veya ayarlarını değiştirin ve Güncelle'yi seçin.

Kullanıcı Hesaplarını Açma ve Kapatma

Kullanıcı hesaplarını geçici olarak kapatabilir ve bunları istediğiniz zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz. Hesap kapalıyken, kullanıcı diğer toplantı oturumları Webex. Ayrıca kapatılmış bir toplantı sahibinin oturumları başlatılamaz.

Yeni bir kullanıcı hesabı kullanarak Webex sitenize site yönetimi. Ancak, kullanıcı adı ve parola dahil olmak üzere hesap hakkındaki bilgileri değiştirebilir ve başka bir kullanıcıya atayabilirsiniz.

1

oturum açın ve Webex site yönetimi Düzenle > gidin.

2

Kullanıcı hesabını bulun.

3

Kullanıcı hesabını açmak veya kapatmak için hesabın yanındaki Etkin seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın ve ardından Gönder'i seçin.

4

Gönder'i seçin.

Parola İsteklerini Kabul Etme veya Reddetme

Kullanıcılar parolalarını unutursa ve Oturum Açma Asistanı seçeneğini etkinleştirdiyseniz kullanıcılar oturum açma sayfasından parolalarını isteyebilir. Bu prosedürü, parola isteklerini kabul etmek veya reddetmek için kullanın.

1

Webex Site Yönetimi’nde oturum açın ve Site Bilgileri seçeneğine gidin.

2

Site Bilgileri sayfasında, Yeni parola istekleri bağlantısını seçin.

Bu bağlantı, yalnızca bir veya daha fazla kullanıcı parolasını istediyse görünür.

3

İsteğin yanındaki onay kutusunu işaretleyin, ardından Kabul et veya Reddet'i seçin.


 
Parola isteyen kullanıcıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için kullanıcı adını seçin.
Site Yönetimi, her parola isteği için parola isteyen kişiye isteğin durumunu bildiren bir e-posta iletisi gönderir.