Vrste korisničkog računa

Postoji nekoliko vrsta korisničkih računa i svaki omogućuje korisnicima da rade različite stvari:

Vrsta korisničkog računa

Opis

Organizator

Omogućuje korisnicima da organiziraju Webex sesije.

Administrator web-lokacije

Omogućuje korisnicima da organiziraju sesije i koriste administraciju web-lokacije.

Djelomični administrator web-lokacije

  • Prikaz samo - Omogućuje korisnicima da vide, ali ne mijenjaju, informacije u administraciji web-lokacije.

  • Upravljanje korisnicima - omogućuje korisnicima obavljanje administrativnih aktivnosti koje se odnose samo na dodavanje, uređivanje ili uklanjanje korisnika.

Samo sudionik

Omogućuje korisnicima da se prijave na vaš Webex za sudjelovanje na sastancima, održavanje osobnog profila i pregled popisa sastanaka.

Napomena: Sudionici ne trebaju račune sudionika za sudjelovanje u Webex sesijama, osim ako domaćin zahtijeva da imaju račun.

Ako vaš Webex ugovor pruža mogućnost istovremene licence, možete dodati bilo koji broj korisničkih računa. Vaš ugovor ograničava broj korisnika koji mogu istodobno primati goste ili sudjelovati u sesijama. Ako imate pitanja o istodobnim licencama, obratite se svom Webex upravitelju računa.

Ako je vaša organizacija omogućila opciju registracije računa, korisnici mogu zatražiti nove račune popunjavanjem obrasca za registraciju računa na web-lokaciji usluge Webex.

Ako omogućite značajku, korisnici mogu zatražiti račune s vaše web-lokacije Webex.

Možete dodati i pojedinačne ili više korisničkih računa iz administracije web-lokacije.

Omogućite korisnicima da zatraže račune s web-lokacije

Upotrijebite ovaj postupak za prikaz obrasca za registraciju računa na svojoj web-lokaciji kako bi korisnici mogli zatražiti račune sudionika. Možete odabrati opcije za:

  • Zahtijevajte odobrenje administratora web-lokacije za sve zahtjeve računa (svi zahtjevi stavljaju se u red čekanja kako biste ih prihvatili ili odbili).

  • Automatski prihvatite ili odbijte zahtjeve za registraciju s određenih internetskih domena.

1

Prijavite se u administraciju web-lokacije Webex i idite na Konfiguracija > Zajedničke postavke web-lokacije > Opcije.

2

Pomaknite se prema dolje do Postavki zahtjevaza uslugu i odaberite Omogući korisnicima da zatraže dodatne usluge.

3

Ako želite da se svi zahtjevi automatski odobre, odaberite Automatsko odobravanje svih zahtjeva za korisničkim računom domaćina.

4

Ako želite da se zahtjevi stave u red čekanja za odobrenje, odaberite Administrator web-lokacije koji će ručno odobriti zahtjeve za račun domaćina.

5

U odjeljku Zahtjev za registracijuračuna odaberite svaku vrstu podataka koje korisnici moraju navesti za slanje obrasca za registraciju računa.

6

Odaberite Update.

Prihvati ili odbij zahtjeve za račun

Ako web-lokacija usluge Webex vaše organizacije sadrži značajku registracije računa, upotrijebite ovaj postupak za prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva za račun.

Kada korisnici zatraže nove račune, može proći i do dva dana prije nego što korisniku bude odobren pristup vašoj web-lokaciji. Ako je korisniku potreban pristup odmah nakon što prihvatite zahtjev za registraciju, uredite korisnički račun, odredite lozinku i dostavite je novom korisniku.

1

Prijavite se u administraciju web-lokacije Webex i idite na Informacije o web-lokaciji.

2

Na stranici s informacijama o web-lokaciji odaberite vezu za zahtjev za novi račun domaćina ili vezu za zahtjev za novi račun sudionika.

Te se veze prikazuju samo ako je jedan ili više korisnika zatražilo račun (domaćin ili sudionik) na vašoj web-lokaciji.

3

Da biste prihvatili jedan ili više zahtjeva za registraciju, odaberite potvrdni okvir za svaki zahtjev za registraciju koji želite prihvatiti, a zatim odaberite Prihvati.

4

Da biste odbili jedan ili više zahtjeva za registraciju, odaberite potvrdni okvir za svaki zahtjev za registraciju koji želite odbiti, a zatim odaberite Odbij.

Administracija web-lokacije šalje e-poruku osobi koja je zatražila račun, navodeći da je zahtjev prihvaćen ili odbijen.

Dodaj korisnički račun

1

Prijavite se na Webex Site Administration i idite na Korisnici > Dodaj korisnika.

2

Na stranici Dodaj korisnika odaberite vrstu računa koji želite kreirati.

3

U odjeljku Informacije o računu unesite korisnikovo ime i podatke e-pošte.

Ako korisnik obično koristi ime koje se razlikuje od korporativnog direktorija, možete unijeti njegovo preferirano ime u polje Prikaz naziva. Naziv prikaza pojavljuje se na Popisu sudionika sastanaka. Ako je polje Display name prazno, korisnikovo ime + prezime pojavit će se na popisu prema zadanim postavkama.


 

Znakovi "(" i ")" neće se prikazivati kao dio imena sudionika ako su ti znakovi uključeni u polje Prikaz naziva.

4

Izradite zaporku koja je u skladu s bilo kojim postavkama kriterija lozinke za web-lokaciju i unesite je.

5

Odaberite zadani jezik i vremensku zonu za korisnika.

6

Odaberite privilegije koje želite omogućiti korisniku.

7

U odjeljku Kontaktne informacije unesite brojeve ureda, mobitela i drugog telefona te podatke o adresi.

  • Označite potvrdni okvir Pozivanje kako biste omogućili Pozivanje na svaki telefonski broj.

  • Odaberite Provjera autentičnosti poziva kako biste zahtijevali provjeru autentičnosti poziva za sudionike.

8

U odjeljku Videosustavi dodajte naziv videosustava i adresu videozapisa ako koristite videosustav.

9

Odaberite Add.

Uredi račun jednog korisnika

Slijedite sve upute koje su dostavljene za vašu provedbu.

1

Prijavite se u administraciju web-lokacije Webex i idite na Korisnici > Uredi korisnika.

2

Pomoću značajki pretraživanja pronađite korisnički račun.

Također možete odabrati da vidite određene vrste računa, kao što su WebACD računi agenta, kako biste pronašli korisnika.

3

(Nije obavezno) Za uključivanje ili isključivanje korisničkog računa, označite ili odznačite Aktivan pored računa, a zatim odaberite Pošalji.

4

(Nije obavezno) Da biste promijenili vrste sastanaka koje korisnik može ugostiti, označite ili odznačite okvire pored računa u stupcu Vrsta sesije, a zatim odaberite Pošalji.

5

Za uređivanje pojedinosti korisničkog računa odaberite naziv računa.

6

Na stranici Uredi korisnika promijenite podatke ili postavke računa i zatim odaberite Ažuriraj.

Uključite i isključite korisničke račune

Korisničke račune možete privremeno isključiti i ponovno ih aktivirati u bilo kojem trenutku. Dok je račun isključen, korisnik ne može biti domaćin Webex sesija. Osim toga, ne možete započeti sesiju isključenog domaćina.

Ne možete ukloniti korisnički račun sa svoje web-lokacije usluge Webex pomoću administracije web-lokacije. Međutim, informacije o računu, uključujući korisničko ime i zaporku, možete promijeniti i dodijeliti drugom korisniku.

1

Prijavite se na web-lokaciju Webex Administracija idite na Korisnici > Uredi korisnika .

2

Pronađite korisnički račun.

3

Da biste uključili ili isključili korisnički račun, označite ili odznačite Aktivan pored računa, a zatim odaberite Pošalji.

4

Odaberite Pošalji.

Prihvati ili odbij zahtjeve za zaporku

Ako korisnici zaborave svoje lozinke i vi omogućite opciju Pomoć za prijavu, mogu ih zatražiti na stranici za prijavu. Upotrijebite ovaj postupak za prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva za zaporkom.

1

Prijavite se na Webex Site Administration i idite na Site Information.

2

Na stranici s informacijama o web-lokaciji odaberite vezu Novi zahtjevi za zaporku.

Ova se poveznica pojavljuje samo ako je jedan ili više korisnika zatražilo svoje lozinke.

3

Označite okvir pored zahtjeva i zatim odaberite Prihvati ili Odbij.


 
Da biste vidjeli detaljne informacije o korisniku koji traži zaporku, odaberite korisničko ime.
Za svaki zahtjev za lozinkom Uprava web-lokacije šalje poruku e-pošte osobi koja je zatražila lozinku, navodeći da je status zahtjeva.