Typen gebruikersaccounts

Er is een aantal typen gebruikersaccounts en elk type biedt de gebruiker verschillende mogelijkheden:

Type gebruikersaccount

Beschrijving

Host

Biedt gebruikers de mogelijkheid om Webex-sessies te hosten.

Sitebeheerder

Biedt gebruikers de mogelijkheid om sessies te hosten en Sitebeheer te gebruiken.

Gedeeltelijke sitebeheer

  • Alleen weergeven: biedt gebruikers de mogelijkheid om de gegevens in Sitebeheer weer te geven. De gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

  • Gebruikersbeheer: hiermee kunnen gebruikers beheeractiviteiten met betrekking tot het toevoegen, bewerken of verwijderen van gebruikers uitvoeren.

Alleen deelnemer

Biedt gebruikers de mogelijkheid om zich aan te melden bij uw Webex om deel te nemen aan vergaderingen, een persoonlijk profiel bij te houden en de lijst met vergaderingen weer te geven.

Opmerking: Deelnemers hebben geen deelnemersaccounts nodig om deel te nemen aan Webex-sessies, tenzij de host eist dat ze een account hebben.

Als uw Webex-contract voorziet in de optie voor gelijktijdige licenties, kunt u elk 1 aantal gebruikersaccounts toevoegen. Uw contract bevat een beperking met betrekking tot het aantal gebruikers dat tegelijkertijd een sessie kan hosten of aan een sessie kan deelnemen. Als u vragen hebt over gelijktijdige licenties, kunt u contact opnemen met uw Webex-accountmanager.

Als uw organisatie de accountaanvraagoptie heeft ingeschakeld, kunnen gebruikers nieuwe accounts aanvragen door een accountaanvraagformulier op uw Webex-website in te vullen.

Als u de functie inschakelen, kunnen gebruikers accounts aanvragen via uw Webex-site.

U kunt ook individuele of meerdere gebruikersaccounts toevoegen via Sitebeheer.

Gebruikers toestaan om accounts aan te vragen vanaf de site

Gebruik deze procedure om een accountaanmeldingsformulier op uw site weer te geven, zodat gebruikers deelnemersaccounts kunnen aanvragen. U kunt opties selecteren om voor het volgende te zorgen:

  • De sitebeheerder moet alle accountaanvragen goedkeuren (alle aanvragen worden in een wachtrij geplaatst, zodat u de aanvraag kunt accepteren of afwijzen).

  • Aanmeldingsaanvragen van bepaalde internetdomeinen worden automatisch geaccepteerd of afgewezen.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol omlaag naar Instellingen serviceaanvraag en selecteer Gebruikers toestaan extra services aan te vragen.

3

Als u alle aanvragen automatisch wilt goedkeuren, selecteert u Automatisch alle hostaccountaanvragen goedkeuren.

4

Als u wilt dat aanvragen in een wachtrij voor goedkeuring worden geplaatst, selecteert u Sitebeheerder keurt handmatig hostaccountaanvragen goed.

5

Selecteer bij Verplichten bij inschrijving account het type informatie dat gebruikers moeten verstrekken om het accountaanmeldingsformulier te verzenden.

6

Selecteer Bijwerken.

Accountaanvragen accepteren of afwijzen

Als de Webex-site van uw organisatie de account aanmeldingsfunctie bevat, gebruikt u deze procedure om accountaanvragen te accepteren of af te wijzen.

Wanneer een gebruiker een nieuw account aanvraagt, kan het twee dagen duren voordat de gebruiker toegang heeft tot uw site. Als de gebruiker onmiddellijk toegang moet hebben nadat u de aanmeldingsaanvraag hebt geaccepteerd, bewerkt u het gebruikersaccount, geeft u een wachtwoord op en verstrekt u deze informatie aan de gebruiker.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Sitegegevens.

2

Selecteer op de pagina Sitegegevens de koppeling voor het aanvragen van nieuwe hostaccounts of de koppeling voor het aanvragen van nieuwe deelnemersaccounts.

Deze koppelingen worden alleen weergegeven als een of meer gebruikers een account (host of deelnemer) op uw site hebben aangevraagd.

3

Als u een of meer aanmeldingsaanvragen wilt accepteren, schakelt u voor elke aanvraag die u wilt accepteren, het selectievakje in. Klik vervolgens op Accepteren.

4

Als u een of meer aanmeldingsaanvragen wilt afwijzen, schakelt u voor elke aanvraag die u wilt afwijzen, het selectievakje in. Klik vervolgens op Afwijzen.

Sitebeheer verzendt een e-mailbericht naar de persoon die een account heeft aangevraagd. Hierin wordt vermeld of de aanvraag is geaccepteerd of afgewezen.

Een gebruikersaccount toevoegen

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Gebruikers > Gebruiker toevoegen .

2

Selecteer het type account dat u wilt maken op de pagina Gebruiker toevoegen.

3

Voer in het gedeelte Accountgegevens de naam en het e-mailadres van de gebruiker in.

Als de gebruiker gewoonlijk een naam gebruikt die anders is dan de bedrijfslijst, kunt u in het veld Weergavenaam de naam van de gebruiker invoeren. De weergavenaam wordt weergegeven in de lijst Met deelnemers aan vergaderingen. Als het veld Weergavenaam leeg is, wordt standaard de voornaam en achternaam van de gebruiker in de lijst weergegeven.


 

De tekens "(" en ")" worden niet weergegeven als onderdeel van de naam van de deelnemer als deze tekens zijn opgenomen in het veld Weergavenaam.

4

Maak een wachtwoord dat voldoet aan de wachtwoordcriteria voor de site en voer dit in.

5

Selecteer een standaardtaal en -tijdzone voor de gebruiker.

6

Selecteer de rechten die u voor de gebruiker wilt inschakelen.

7

Voer in het gedeelte Contactgegevens het nummer op kantoor, het mobiele telefoonnummer, een alternatief telefoonnummer en de adresgegevens in.

  • Schakel het selectievakje Teruggeroepen in om ervoor te zorgen dat elk telefoonnummer wordt teruggetelefoond.

  • Selecteer Inbelverificatie om ervoor te zorgen dat de deelnemers die inbellen worden geverifieerd.

8

Voeg in het gedeelte Videosystemen naam videosysteem en Video-adres toe als u een videosysteem gebruikt.

9

Selecteer Toevoegen.

Eén gebruikersaccount bewerken

Volg alle instructies die zijn verstrekt voor uw implementatie.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Gebruikers > Gebruiker bewerken.

2

Gebruik de functie Zoeken om het gebruikersaccount te zoeken.

U kunt ook kiezen om bepaalde accounttypen te bekijken, zoals WebACD-agentaccounts, om de gebruiker te vinden.

3

(Optioneel) Als u een gebruikersaccount wilt inschakelen of uitschakelen, schakelt u het selectievakje Actief naast het account in of uit en selecteert u Verzenden.

4

(Optioneel) Als u de vergaderingstypen wilt wijzigen die een gebruiker kan hosten, schakelt u in de kolom Sessietype het selectievakje naast het account in of uit en klikt u vervolgens op Verzenden.

5

Klik op de accountnaam om gegevens van het gebruikersaccount te bewerken.

6

Wijzig de accountgegevens of -instellingen op de pagina Gebruiker bewerken en selecteer Bijwerken.

Gebruikersaccounts activeren en deactiveren

U kunt gebruikersaccounts tijdelijk deactiveren en deze op elk moment opnieuw activeren. Zolang het account is uitgeschakeld, kan de gebruiker geen Webex-sessies hosten. Sessies van een gedeactiveerde host kunnen niet worden gestart.

U kunt geen gebruikersaccount verwijderen van uw Webex-site wanneer u Sitebeheer. U kunt echter wel de accountgegevens wijzigen, inclusief de gebruikersnaam en het wachtwoord, en het account aan iemand anders toewijzen.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Gebruikers > Gebruiker bewerken.

2

Zoek het gebruikersaccount.

3

Als u een gebruikersaccount wilt inschakelen of uitschakelen, schakelt u het selectievakje Actief naast het account in of uit en selecteert u Verzenden.

4

Selecteer Verzenden.

Wachtwoordaanvragen accepteren of afwijzen

Als gebruikers hun wachtwoord vergeten en u de optie Aanmeldondersteuning hebt ingeschakeld, kunnen ze het wachtwoord opvragen via de aanmeldingspagina. Gebruik deze procedure om wachtwoordaanvragen te accepteren of af te wijzen.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Sitegegevens.

2

Selecteer de koppeling Nieuwe wachtwoordaanvragen op de pagina Sitegegevens.

Deze koppeling wordt alleen weergegeven als een of meer gebruikers een wachtwoord hebben aangevraagd.

3

Schakel het selectievakje naast de aanvraag in en klik vervolgens op Accepteren of Afwijzen.


 
Als u gedetailleerde informatie wilt weergeven over een gebruiker die een wachtwoord aanvraagt, klikt u op de gebruikersnaam.
Voor elke wachtwoordaanvraag verzendt Sitebeheer een e-mailbericht met de aanvraagstatus naar de persoon die het wachtwoord heeft aangevraagd.