Typer brukerkontoer

Det finnes noen forskjellige typer brukerkontoer, og hver av dem lar brukerne gjøre forskjellige ting:

Type brukerkonto

Beskrivelse

Vert

Lar brukere være vert for Webex-økter.

Nettstedsadministrator

Lar brukere være vert for økter og bruke Nettstedsadministrasjon.

Delvis administrator for nettstedet

  • Kun visning – Lar brukere vise, men ikke endre, informasjon i Nettstedsadministrasjon.

  • Brukeradministrasjon – Lar brukere utføre administrasjonsaktiviteter som bare gjelder å legge til, redigere eller fjerne brukere.

Kun deltaker

Tillater brukere å logge på Webex for å bli med i møter, opprettholde en personlig profil og vise møtelisten.

Merk: Deltakere trenger ikke deltakerkontoer for å delta i Webex-økter med mindre verten krever at de har en konto.

Hvis Webex-kontrakten har det samtidige lisensalternativet, kan du legge til et hvilket som helst antall brukerkontoer. Kontrakten din begrenser antall brukere som kan være vert eller delta i økter samtidig. Hvis du har spørsmål om samtidige lisenser, kontakter du Webex-kontoadministratoren din.

Hvis organisasjonen har aktivert alternativet for kontoregistrering, kan brukere be om nye kontoer ved å fylle ut et kontoregistreringsskjema på nettstedet for Webex-tjenesten.

Hvis du aktiverer funksjonen, kan brukere be om kontoer fra Webex-nettstedet ditt.

Du kan også legge til individuelle eller flere brukerkontoer fra Nettstedsadministrasjon.

Tillate at brukere ber om kontoer fra nettstedet

Bruk denne fremgangsmåten for å vise et skjema for kontoregistrering på nettstedet slik at brukere kan be om deltakerkontoer. Du kan velge alternativer for følgende:

  • Kreve godkjenning fra nettstedsadministratoren for alle kontoforespørsler (alle forespørsler plasseres i en kø der du kan godta eller avvise dem).

  • Godta eller avvis registreringsforespørsler automatisk fra bestemte Internett-domener.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla ned til Innstillinger for tjenesteforespørsel, og velg Tillat brukere å be om flere tjenester.

3

Hvis du vil at alle forespørsler skal godkjennes automatisk, velger du Godkjenn automatisk alle forespørsler om vertskonto.

4

Hvis du vil at forespørsler skal plasseres i en kø for godkjenning, velger du Nettstedsadministrator godkjenner forespørsler om vertskonto manuelt.

5

Under Krev kontoregistrering velger du hver type informasjon som brukerne må oppgi for å sende inn skjemaet for kontoregistrering.

6

Velg Oppdater.

Godta eller avvise kontoforespørsler

Hvis organisasjonens Webex-tjenestenettsted inneholder funksjonen for kontoregistrering, bruker du denne fremgangsmåten for å godta eller avvise kontoforespørsler.

Når brukere ber om nye kontoer, kan det ta opptil to dager før brukeren får tilgang til nettstedet. Hvis brukeren trenger tilgang umiddelbart etter at du har godtatt forespørselen om registrering, redigerer du brukerens konto, angir et passord og gir det til den nye brukeren.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Nettstedsinformasjon.

2

Velg den nye koblingen for forespørsel om vertskonto på Nettstedsinformasjon-siden, eller den nye koblingen for forespørsel om deltakerkonto.

Disse koblingene vises bare hvis én eller flere brukere har bedt om en konto (vert eller deltaker) på nettstedet.

3

Hvis du vil godta én eller flere forespørsler om registrering, merker du av i boksen for hver registreringsforespørsel du vil godta, og deretter velger du Godta.

4

Hvis du vil avvise én eller flere forespørsler om registrering, merker du av i boksen for hver registreringsforespørsel du vil avvise, og deretter velger du Avvis.

Nettstedsadministrasjon sender en e-postmelding til personen som ba om en konto, som angir om forespørselen ble godtatt eller avvist.

Legge til en brukerkonto

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Brukere > Legg til bruker.

2

Velg kontotypen du vil opprette, på siden Legg til bruker.

3

Skriv inn brukerens navn og e-postinformasjon under Kontoinformasjon.

Hvis brukeren vanligvis bruker et annet navn enn det som brukes i firmakatalogen, kan du skrive inn foretrukket navn i Visningsnavn-feltet. Visningsnavn vises i listen over deltakere i møter. Hvis Visningsnavn-feltet er tomt, vises brukerens Fornavn og Etternavn i listen som standard.


 

«(« og »)» tegnene vil ikke bli vist som en del av deltakerens navn hvis disse tegnene er inkludert i Visningsnavn-feltet.

4

Opprett et passord som samsvarer med eventuelle passordkriterier for nettstedet, og skriv det inn.

5

Velg et standard språk og en standard tidssone for brukeren.

6

Velg rettighetene du vil aktivere for brukeren.

7

I Kontaktinformasjon-delen skriver du inn numrene for jobb- eller mobiltelefon, alternativ telefon og adresseinformasjon.

  • Merk av for Tilbakeringing for å aktivere tilbakeringing til hvert telefonnummer.

  • Velg Innringerautentisering for å kreve innringerautentisering for deltakere.

8

I Videosystemer-delen legger du til et Videosystemnavn og en Videoadresse hvis du bruker et videosystem.

9

Velg Legg til.

Redigere én enkelt brukerkonto

Følg alle instruksjonene som ble gitt for implementeringen.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Brukere > Rediger bruker.

2

Bruk søkefunksjonene til å finne brukerkontoen.

Du kan også velge å vise bestemte kontotyper, for eksempel WebACD-agentkontoer, for å finne brukeren.

3

(Valgfritt) Hvis du vil aktivere eller deaktivere en brukerkonto, merker du av for eller fjerner avmerkingen for Aktiv ved siden av kontoen, og deretter velger du Send inn.

4

(Valgfritt) Hvis du vil endre møtetypene som en bruker kan være vert for, merker du av for eller fjerner avmerkingen i boksene ved siden av kontoen i Økttype-kolonnen, og deretter velger du Send inn.

5

Hvis du vil redigere brukerkontodetaljer, velger du kontonavnet.

6

Endre kontoinformasjonen eller -innstillingene på Rediger bruker-siden, og velg deretter Oppdater.

Aktivere og deaktivere brukerkontoer

Du kan deaktivere brukerkontoer midlertidig og aktivere dem på nytt når som helst. Når kontoen er slått av, kan ikke brukeren være vert for Webex-økter. I tillegg kan ikke en vert med en avslått konto starte en økt.

Du kan ikke fjerne en brukerkonto fra Webex-tjenestenettstedet ved hjelp av Nettstedsadministrasjon. Du kan imidlertid endre informasjonen om kontoen, inkludert brukernavn og passord, og tilordne den til en annen bruker.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Brukere > Rediger bruker.

2

Finn brukerkontoen.

3

Hvis du vil aktivere eller deaktivere en brukerkonto, merker du av for eller fjerner merket for Aktiv ved siden av kontoen, og deretter velger du Send inn.

4

Velg Send inn.

Godta eller avvise passordforespørsler

Hvis brukerne glemmer passordene sine og du har aktivert alternativet Påloggingshjelp, kan de be om det fra påloggingssiden. Bruk denne fremgangsmåten til å godta eller avvise passordforespørsler.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Nettstedsinformasjon.

2

Velg koblingen Nye passordforespørsler på siden Nettstedsinformasjon.

Denne koblingen vises bare hvis én eller flere brukere har bedt om passordene sine.

3

Merk av i boksen ved siden av forespørselen, og velg deretter Godta eller Avvis.


 
Hvis du vil vise detaljert informasjon om en bruker som ber om et passord, velger du brukernavnet.
For hver passordforespørsel sender Nettstedsadministrasjon en e-postmelding til personen som ba om passordet, noe som angir forespørselens status.