Layouts

Du kan skifte mellem følgende layouts, afhængigt af antallet af deltagere i et møde:

Taklayoutet viser den person, der taler i den primære video under videominiaturebilledet af andre deltagere.

Stablelayout er tilgængeligt, når der er tre eller flere deltagere i mødet.

Stak layout

Når nogen påbegynder deling, fokuseres der i stedet på det delte indhold.

Du ved altid, hvem der deler, fordi deres navn vises over indholdet til venstre.

Stak layout, når indhold deles

Side om side-layout viser den person, der taler i den primære video ved siden af videominiaturebilledet af andre deltagere.

Side om side-layout er tilgængeligt, når der er tre til 25 deltagere i mødet.

Side om side-layout

Når nogen påbegynder deling, fokuseres der i stedet på det delte indhold.

Du ved altid, hvem der deler, fordi deres navn vises over indholdet til venstre.

Side om side-layout, når indhold deles

Du kan bruge fuldskærmsvisning med gitter-, stak- eller side om side-layoutet. Fuldskærmsvisning skjuler menubjælken øverst i applikationsvinduet.

Når der ikke deles noget indhold, øger visningen i fuld skærm størrelsen af den primære video.

Fuldskærmsvisning

Når en person deler indhold, øger visningen i fuld skærm størrelsen af det delte indhold, så du kan se det mere tydeligt.

Fuldskærmsvisning
1

For at skifte til et andet layout skal du klikke på Layout Layoutog derefter vælge et layout.

Når der f.eks. er tre eller flere deltagere i mødet, skal du klikke på Stak for at skifte til Stable-layout.

2

Hvis du vil vise flere eller færre videominiatureaturer i staklayoutet, skal du pege på nederste kant af panelet videominiaturebillede og trække størrelseshåndtaget 3. 3. Tilpas håndtag for at skjule videominiaturebilledet eller se flere videoer.

I side om side-layout skal du pege på venstre kant af panelet videominiatureatureaturer og trække størrelseshåndtaget for at skjule videominiaturebilledet eller se flere videoer.

Klik på Vis flere deltagervideominiatureaturerVis flere videominiaturebilleder med deltagere for at vise panelet videominiaturebilleder, når det skjules.

3

For at skjule menubjælken øverst i applikationsvinduet på desktoppen skal du klikke på Layout Layout og derefter klikke på Fuldskærmsvisning for at aktivere den.

Du kan skifte mellem følgende layouts, afhængigt af antallet af deltagere i et møde:

Gitterlayoutet lader dig se op til seks personer på en iPhone- eller Android-telefon, afhængigt af din skærmstørrelse. På en iPad eller Android-tablet kan du se op til 25 deltagere.

Gitterlayout

 

Vi skjuler automatisk den øverste menubjælke og mødekontrolfunktionerne efter et par sekunder, så du kan fokusere på deltagerne. For at vise menubjælken og mødekontrolfunktionerne skal du trykke på skærmen.

Fokuslayoutet viser en video i fuld skærm af den person, der taler.

Fokuslayout

Når en person deler indhold, viser fokuslayoutet en video af det delte indhold i fuld skærm og minimerer aktiv taler.

Fokuslayout når indhold deles

 

For at se mere af det delte indhold skal du trykke for at skjule aktiv taler s video.

Hvis du deltager i dit møde ved hjælp af en iPad eller Android-tablet, kan du vælge Stak layout. Taklayoutet viser den person, der taler i den primære video under miniaturevideoerne af op til seks andre deltagere.

Stablelayout er tilgængeligt, når der er tre eller flere deltagere i mødet.

Stak layout

Når nogen påbegynder deling, fokuseres der i stedet på det delte indhold.

Stak layout, når indhold deles

Trinet er tilgængeligt medtaktlayout, hvis du deltager i dit møde ved hjælp af en iPad eller Android-tablet.

Trinet er et brugertilpasset område, der giver dig mulighed for at fokusere på indholdet i et møde, der har betydning for dig. Som standard viser trinen det aktiv taler eller delt indhold. Op til seks andre deltagere vises uden for filmstrip.

Du kan flytte deltagere til trinet, ændre størrelsen på trinene og omarrangere videoer i scenevisning.

Viser scenelayout mellem delte medier og uden delt medie på tablet.
1

For at skifte til et andet layout skal du trykke på Layout Layoutog derefter vælge et layout.

Tryk f.eks. på Gitter for at skifte til gitterlayout.

2

Skjul menubjælken øverst i applikationsvinduet, når du bruger en tablet, ved at trykke på Layout Layout og derefter på Fuld skærm.


 

Du kan også dobbelttrykke for at skifte til fuld skærm.