Oppsett

Du kan bytte mellom følgende oppsett, avhengig av antall deltakere i et møte:

Rutenettoppsett lar deg se videoen til opptil 25 møtedeltakere på hver side.

Rutenettoppsett

Stakkoppsett viser hvem som snakker i hovedvideoen under miniatyrbildevideoene til opptil seks andre deltakere.

Stakkoppsett er tilgjengelig når det er tre eller flere deltakere i møtet.

Stakkoppsett

Når noen begynner å dele, flyttes fokuset til det delte innholdet.

Du vet alltid hvem som deler, fordi navnet deres vises over innholdet til venstre.

Stakkoppsett når innhold deles

Oppsettet side ved side viser hvem som snakker i hovedvideoen ved siden av miniatyrbildevideoene til opptil seks andre deltakere.

Oppsett for side ved side er tilgjengelig når det er tre til 25 deltakere i møtet.

Oppsett side ved side

Når noen begynner å dele, flyttes fokuset til det delte innholdet.

Du vet alltid hvem som deler, fordi navnet deres vises over innholdet til venstre.

Oppsett side ved side når innhold deles

Du kan bruke fullskjermvisning med rutenett-, stakk- eller side ved side-oppsettet. Fullskjermvisning skjuler menylinjen øverst i programvinduet.

Når det ikke deles noe innhold, øker fullskjermvisningen størrelsen på hovedvideoen.

Fullskjermvisning

Når noen deler innhold, øker fullskjermvisningen størrelsen på det delte innholdet slik at du kan se det tydeligere.

Fullskjermvisning

1

Hvis du vil bytte til et annet oppsett, klikker du på OppsettOppsett, og deretter velger du et oppsett.

Når det for eksempel er tre eller flere deltakere i møtet, klikker du på Stakk for å bytte til stakkoppsett.

2

Hvis du vil skjule menylinjen øverst i programvinduet på skrivebordet, klikker du på Oppsett Oppsett og deretter veksleknappen for Fullskjermvisning for å aktivere den.

Du kan bytte mellom følgende oppsett, avhengig av antall deltakere i et møte:

Rutenettoppsett lar deg se opptil seks personer på en iPhone eller Android-telefon, avhengig av skjermstørrelsen. På et iPad- eller Android-nettbrett kan du se opptil 25 deltakere.

Rutenettoppsett

Vi skjuler automatisk den øverste menylinjen og møtekontrollene etter noen sekunder, slik at du kan fokusere på deltakerne. Hvis du vil vise menylinjen og møtekontrollene, trykker du på skjermen.

Fokusoppsett viser en fullskjermvideo av den som snakker.

Fokusoppsett

Når noen deler innhold, viser fokusoppsettet en fullskjermvideo av det delte innholdet og minimerer den aktive taleren.

Fokusoppsett når innhold deles

For å se mer av det delte innholdet trykker du på for å skjule videoen til den aktive taleren.

Hvis du blir med i møtet ved hjelp av et iPad- eller Android-nettbrett, kan du velge Stakkoppsett. Stakkoppsett viser hvem som snakker i hovedvideoen under miniatyrbildevideoene til opptil seks andre deltakere.

Stakkoppsett er tilgjengelig når det er tre eller flere deltakere i møtet.

Stakkoppsett

Når noen begynner å dele, flyttes fokuset til det delte innholdet.

Stakkoppsett når innhold deles

1

Hvis du vil bytte til et annet oppsett, trykker du på OppsettOppsett, og deretter velger du et oppsett.

Trykk for eksempel på Rutenett for å bytte til Rutenett-oppsett.

2

Hvis du vil skjule menylinjen øverst i programvinduet når du bruker et nettbrett, trykker du på OppsettOppsett og trykker deretter på Fullskjerm.


 

Du kan også dobbelttrykke for å bytte til fullskjerm.