Kompozycja

Można przełączać się między następującymi układami, w zależności od liczby uczestników spotkania:

Układ siatki umożliwia wyświetlenie wideo maksymalnie 25 uczestników spotkania na każdej stronie.

Układ siatki

Układ stosu pokazuje, kto przemawia w głównym filmie wideo pod miniaturami wideo innych uczestników.

Układ stosu jest dostępny, gdy w spotkaniu jest co najmniej trzech uczestników.

Układ stosu

Gdy ktoś zaczyna udostępniać, uwaga przenosi się na udostępnioną zawartość.

Zawsze wiesz, kto udostępnia, ponieważ jego nazwa jest widoczna nad treścią, po lewej stronie.

Układ stosu podczas udostępniania zawartości

Układ obok siebie pokazuje, kto przemawia w głównym filmie wideo obok miniatur wideo innych uczestników.

Układ obok siebie jest dostępny, gdy w spotkaniu bierze udział od trzech do 25 uczestników.

Układ obok siebie

Gdy ktoś zaczyna udostępniać, uwaga przenosi się na udostępnioną zawartość.

Zawsze wiesz, kto udostępnia, ponieważ jego nazwa jest widoczna nad treścią, po lewej stronie.

Układ obok siebie podczas udostępniania zawartości

Widoku pełnoekranowego można używać z układem Siatka, Stos lub Obok siebie. Widok pełnoekranowy ukrywa pasek menu w górnej części okna aplikacji.

Gdy żadna zawartość nie jest udostępniana, widok pełnoekranowy zwiększa rozmiar podstawowego filmu.

Widok pełnoekranowy

Gdy ktoś udostępnia zawartość, widok pełnoekranowy zwiększa rozmiar udostępnianej zawartości, dzięki czemu można ją wyraźniej zobaczyć.

Widok pełnoekranowy

1

Aby przełączyć się do innego układu, kliknij pozycję Układ Układ, a następnie wybierz układ.

Na przykład, gdy w spotkaniu jest co najmniej trzech uczestników, kliknij pozycję Stos , aby przełączyć się do układu Stos.

2

Aby wyświetlić więcej lub mniej miniatur wideo w układzie Stos, wskaż dolną krawędź panelu miniatur wideo i przeciągnij uchwyt Uchwyt zmiany rozmiaru zmiany rozmiaru, aby zwinąć miniatury wideo lub wyświetlić więcej filmów.

W układzie obok siebie wskaż lewą krawędź panelu miniatur wideo i przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru, aby zwinąć miniatury wideo lub wyświetlić więcej filmów.

Kliknij opcję Pokaż więcej miniatur filmów uczestnikówPokaż więcej miniatur wideo uczestników , aby wyświetlić panel miniatur wideo po jego zwinięciu.

3

Aby ukryć pasek menu u góry okna aplikacji na pulpicie, kliknij pozycję Układ Układ , a następnie kliknij przełącznik Widok pełnoekranowy, aby go włączyć.

Można przełączać się między następującymi układami, w zależności od liczby uczestników spotkania:

Układ siatki umożliwia wyświetlanie do sześciu osób na telefonie iPhone lub telefonie z systemem Android, w zależności od rozmiaru ekranu. Na iPadzie lub tablecie z systemem Android możesz zobaczyć do 25 uczestników.

Układ siatki

Po kilku sekundach automatycznie ukrywamy górny pasek menu i kontrolki spotkania, abyś mógł skupić się na uczestnikach. Aby wyświetlić pasek menu i kontrolki spotkania, naciśnij ekran.

Układ Ostrość wyświetla pełnoekranowy film wideo przedstawiający osobę, która mówi.

Układ Ostrość

Gdy ktoś udostępnia zawartość, układ Focus wyświetla pełnoekranowe wideo udostępnionej zawartości i minimalizuje aktywnego mówcę.

Układ fokusu podczas udostępniania zawartości

Aby zobaczyć więcej udostępnianej zawartości, dotknij , aby zwinąć wideo aktywnego mówcy.

Jeśli dołączysz do spotkania za pomocą iPada lub tabletu z systemem Android, możesz wybrać opcję Układ stosu. Układ stosu pokazuje, kto przemawia w głównym filmie wideo poniżej miniatur wideo maksymalnie sześciu innych uczestników.

Układ stosu jest dostępny, gdy w spotkaniu jest co najmniej trzech uczestników.

Układ stosu

Gdy ktoś zaczyna udostępniać, uwaga przenosi się na udostępnioną zawartość.

Układ stosu podczas udostępniania zawartości

1

Aby przełączyć się do innego układu, naciśnij pozycję Układ Układ, a następnie wybierz układ.

Na przykład stuknij pozycję Siatka , aby przełączyć się do układu siatki.

2

Aby ukryć pasek menu u góry okna aplikacji podczas korzystania z tabletu, naciśnij pozycję Układ Układ , a następnie naciśnij pozycję Pełny ekran.


 

Możesz także stuknąć dwukrotnie, aby przełączyć się na tryb pełnoekranowy.