Rasporedi

Možete se prebaciti između sljedećih rasporeda, ovisno o broju sudionika sastanka:

Raspored stogova prikazuje onoga tko govori u primarnom videozapisu ispod video sličica drugih sudionika.

Raspored stogova dostupan je kada na sastanku sudjeluju tri ili više sudionika.

Raspored stogova

Kad netko počne dijeliti, fokus se prebacuje na dijeljeni sadržaj.

Uvijek znate tko dijeli jer se njihovo ime prikazuje iznad sadržaja, na lijevoj strani.

Raspored stogova kada se sadržaj dijeli

Rame uz rame prikazuju onoga tko govori u primarnom videozapisu pored video sličica drugih sudionika.

Raspored rame uz rame dostupan je kada na sastanku sudjeluje od tri do 25 sudionika.

Raspored jedan uz drugi

Kad netko počne dijeliti, fokus se prebacuje na dijeljeni sadržaj.

Uvijek znate tko dijeli jer se njihovo ime prikazuje iznad sadržaja, na lijevoj strani.

Raspored rame uz rame kada se sadržaj dijeli

Možete koristiti prikaz preko cijelog zaslona s rasporedom rešetki, steka ili bočno. Prikaz preko cijelog zaslona skriva traku izbornika na vrhu prozora aplikacije.

Kad se sadržaj ne dijeli, prikaz preko cijelog zaslona povećava veličinu primarnog videozapisa.

Prikaz na cijelom zaslonu

Kada netko dijeli sadržaj, prikaz na cijelom zaslonu povećava veličinu dijeljenog sadržaja tako da ga možete jasnije vidjeti.

Prikaz na cijelom zaslonu
1

Da biste se prebacili na drugi izgled, kliknite RasporedRaspored, a zatim odaberite izgled.

Na primjer, kada postoje tri ili više sudionika na sastanku, kliknite Stack da biste se prebacili na Stack layout.

2

Da biste prikazali više ili manje video sličica u rasporedu slojeva, pokažite na donji rub ploče s video sličicama i povucite ručku za promjenu veličine Promjena veličine ručke kako biste urušili video sličice ili vidjeli više videozapisa.

U Side by side layout pokažite na lijevi rub ploče s video sličicama i povucite ručku za promjenu veličine kako biste srušili video sličice ili vidjeli više videozapisa.

Kliknite Prikaži više sličica videozapisa sudionikaPrikaži minijature videoprijenosa za više sudionika da biste prikazali ploču s sličicama videozapisa kad se sruši.

3

Da biste sakrili traku izbornika na vrhu prozora aplikacije na radnoj površini, kliknite Raspored Raspored i zatim kliknite preklopku Prikaz cijelog zaslona kako biste je uključili.

Možete se prebaciti između sljedećih rasporeda, ovisno o broju sudionika sastanka:

Izgled mreže omogućuje vam da vidite do šest osoba na iPhone ili Android telefonu, ovisno o veličini zaslona. Na iPadu ili Android tabletu možete vidjeti do 25 sudionika.

Izgled rešetke

 

Automatski skrivamo gornju traku izbornika i kontrole za sastanke nakon nekoliko sekundi kako biste se mogli usredotočiti na sudionike. Za prikaz trake izbornika i kontrola sastanaka dodirnite zaslon.

Raspored izoštravanja prikazuje videozapis na cijelom zaslonu onoga tko govori.

Raspored fokusa

Kad netko dijeli sadržaj, Focus layout prikazuje videozapis na cijelom zaslonu s dijeljenim sadržajem i smanjuje aktivni zvučnik.

Raspored fokusa kada se sadržaj dijeli

 

Da biste vidjeli više dijeljenog sadržaja, dodirnite kako biste srušili videozapis aktivnog govornika.

Ako se pridružite sastanku koristeći iPad ili Android tablet, možete odabrati raspored stogova. Raspored stog pokazuje tko govori u primarnom videozapisu ispod sličica videa do šest drugih sudionika.

Raspored stogova dostupan je kada na sastanku sudjeluju tri ili više sudionika.

Raspored stogova

Kad netko počne dijeliti, fokus se prebacuje na dijeljeni sadržaj.

Raspored stogova kada se sadržaj dijeli
1

Za prelazak na drugi izgled dodirnite Raspored Rasporedi zatim odaberite izgled.

Na primjer, dodirnite Mreža za prebacivanje na izgled Mreže.

2

Da biste sakrili traku izbornika na vrhu prozora aplikacije kad koristite tablet, dodirnite Raspored, Raspored a zatim dodirnite Cijeli zaslon.


 

Također možete dvaput dodirnuti za prebacivanje na cijeli zaslon.