Aktivering af alarmen gør det muligt for Webex-enheden at genkende lydsignalet for en brandalarm. Hvis der derefter registreres en alarm, udløser den en meddelelse i xAPI. Du kan integrere et tredjepartsprogram og program det for at få vist alarmen på Webex enhedens skærm, når der registreres et signal.

Vigtigst

Funktionen alarm registrering understøtter kun T3-alarmer, som er standard alarm mønstret i USA.

Det er ikke garanteret, at din enhed vil registrere en alarm. F. eks. kun formål: Lave mikrofon niveauer blokerer for registrering. Derfor bør du ikke stole på, at denne funktion vil hæve kendskabet til en alarm, og den erstatter ikke andre sikkerheds-og sikkerhedsforanstaltninger og-dokumentation.

Aktiver alarm registrering

Alarm sporing er deaktiveret som standard. Hvis du vil konfigurere en enhed til at registrere en ekstern alarm, skal du angive følgende i kontrol-hub:

  • Indstil XConfiguration RoomAnalytics T3AlarmDetection-tilstand til på

  • Indstil XConfiguration RoomAnalytics T3AlarmDetection-timeout til et antal sekunder mellem 5 og 60


Du kan også angive disse konfigurationer i enhedens API eller webgrænsefladen. Du kan få detaljerede oplysninger om hver indstilling i Cisco Webex Board-, bord-og lokale serien API Reference vejledning.

Hvis systemet registrerer en alarm , vil XStatus RoomAnalytics T3AlarmDetected skifte fra falsk til sand. Status skifter tilbage til falsk, når der ikke er registreret nogen alarm for antallet af sekunder, der er defineret som timeout.