Genom att aktivera larmdetektering kan enheten känna igen ljudsignalen från ett brandlarm. Om ett larm sedan upptäcks utlöser det ett meddelande i xAPI. Du kan integrera en tredjepartsapplikation och programmera den för att visa larmet på enhetens skärm när en signal upptäcks.

VIKTIGT

Larmdetekteringsfunktionen stöder endast T3-larm, vilket är branschstandarden för larmmönster i USA.

Det är inte garanterat att din enhet kommer att upptäcka ett larm. Endast exempel: låga mikrofonnivåer blockerar detektering. Därför bör du inte förlita dig på den här funktionen för att öka medvetenheten om ett larm och den ersätter inte några andra säkerhetsåtgärder och dokumentation.

Aktivera larmdetektering

Larmdetektering är inaktiverad som standard. För att konfigurera en enhet för att upptäcka ett externt larm, gå till enhetens webbgränssnitt (läs artikeln Avancerade inställningar för mer information om hur du kommer åt den) och välj Inställningar från menyn till vänster. Välj följande under Konfigurationer : .

  • RoomAnalytics > T3AlarmDetection > läge till På

  • RoomAnalytics > T3AlarmDetection > Timeout till valfritt antal sekunder mellan 5 och 60.


Alternativt kan du ställa in dessa konfigurationer i enhetens API. Detaljerad information om varje inställning finns i Cisco Board, Desk and Room Series API Reference Guide .

Om systemet upptäcker ett larm när det har aktiverats växlar xStatus RoomAnalytics T3AlarmDetected från Falskt till Sant. Statusen växlar tillbaka till Falskt när inget larm har identifierats under det antal sekunder som definierats som timeout.