Om du aktiverar larm identifiering kan Webex enheten identifiera ljud signalen för ett brand larm. Om ett larm upptäcks kommer det att utlösa ett meddelande i xAPI. Du kan integrera ett program från tredje part och program varan för att visa alarmet på Webex enhetens skärm, när en signal upptäcks.

VIKTIGT

Larm funktionen har endast stöd för T3-larm, som är bransch standard alarm mönstret i USA.

Du kan inte garantera att enheten kommer att identifiera ett larm. Till exempel: Låga mikrofon nivåer kommer att blockera identifiering. Därför bör du inte lita på den här funktionen för att öka medvetenheten om ett larm och det ersätter inte några andra säkerhets åtgärder och all annan säkerhet och dokumentation.

Aktivera larm identifiering

Larm avkänning är inaktiverat som standard. Om du vill konfigurera en enhet för att identifiera ett externt larm ställer du in följande i kontroll navet:

  • Ställ in XConfiguration RoomAnalytics T3AlarmDetection-läge på på

  • Ange XConfiguration RoomAnalytics T3AlarmDetection timeout till ett antal sekunder mellan 5 och 60


Du kan också ställa in dessa konfigurationer i enhetens API eller i webb gränssnittet. Detaljerad information om varje inställning finns i API referens hand bok för Cisco Webex Board, skriv bord och rums serier.

När funktionen är aktive rad kommer XStatus RoomAnalytics T3AlarmDetected att växla från false till sant. Statusen växlar tillbaka till false när ingen alarm har identifierats för det antal sekunder som definierats som timeout.