Om du aktiverar larm identifiering kan enheten identifiera ljud signalen för ett brand larm. Om ett larm upptäcks kommer det att utlösa ett meddelande i xAPI. Du kan integrera ett program från tredje part och programmet för att Visa alarmet på enhetens skärm när en signal upptäcks.

VIKTIGT

Larm funktionen har endast stöd för T3-larm, som är bransch standard alarm mönstret i USA.

Du kan inte garantera att enheten kommer att identifiera ett larm. Till exempel: låga mikrofon nivåer blockerar identifiering. Därför bör du inte lita på den här funktionen för att öka medvetenheten om ett larm och det ersätter inte några andra säkerhets åtgärder och all annan säkerhet och dokumentation.

Aktivera larm identifiering

Larm avkänning är inaktiverat som standard. Om du vill konfigurera en enhet för att identifiera ett externt larm går du till tho på enhetens webb gränssnitt (Läs avsnittet med Avancerade inställningar för mer information om hur du kommer åt det) och väljer inställningar på menyn till vänster. Under konfigurationer väljer du följande:.

  • RoomAnalytics > T3AlarmDetection > läge

  • RoomAnalytics > T3AlarmDetection > timeout till valfritt antal sekunder mellan 5 och 60.


Du kan också ställa in dessa konfigurationer i enhetens API. Detaljerad information om varje inställning finns tillgänglig i API referens hand bok för ciscos, skriv bords-och rums serien.

När funktionen är aktive rad kommer XStatus RoomAnalytics T3AlarmDetected att växla från false till sant. Statusen växlar tillbaka till false när ingen alarm har identifierats för det antal sekunder som definierats som timeout.