Als u alarm detectie inschakelt, kan het Webex apparaat het geluids signaal van een brand alarm herkennen. Als een alarm wordt gedetecteerd, wordt een bericht in de xAPI geactiveerd. U kunt een toepassing en programma van derden integreren om de wekker weer te geven op het scherm van Webex apparaat wanneer een signaal wordt gedetecteerd.

ZAKEN

De functie alarm detectie biedt alleen ondersteuning voor T3-alarm. Dit is het standaard alarm patroon in de Verenigde Staten.

Het is niet zeker dat uw apparaat een alarm zal detecteren. Bijvoorbeeld alleen doel einden: Bij lage microfoon niveaus wordt detectie geblokkeerd. Daarom moet u niet vertrouwen op deze functie om te voor komen dat een alarm wordt gebewustzijnd en vervangt u geen andere veiligheids-en beveiligings maatregelen en documentatie.

Alarm detectie inschakelen

Alarm detectie is standaard uitgeschakeld. Als u een apparaat wilt configureren om een externe alarm te detecteren, stelt u het volgende in:

  • XConfiguration RoomAnalytics T3AlarmDetection modus instellen op

  • XConfiguration RoomAnalytics T3AlarmDetection time-out instellen op een aantal seconden tussen 5 en 60


U kunt deze configuraties ook instellen in het API van het apparaat of de web-interface. Gedetailleerde informatie over elke instelling is beschikbaar in de API referentie handleiding Cisco Webex Board, bureau en kamer.

Als het systeem een alarm detecteert, wordt het XStatus RoomAnalytics T3AlarmDetected overgeschakeld van false naar waar. De status schakelt terug naar ONWAAR wanneer er geen alarm is gedetecteerd voor het aantal seconden dat is gedefinieerd als time-out.