Omogućavanje detekcije alarma omogućava Webex uređaju da prepozna audio signal protivpožarnog alarma. Zatim, ako je alarm otkriven, aktivira poruku u xAPI. Možete da integrišete aplikaciju nezavisnog proizvođača i programiše je da prikaže alarm na ekranu Webex uređaja, kada se otkrije signal.

VAЋNO

Funkcija detekcije alarma podržava samo T3 alarme, što je standardni obrazac alarma u SAD.

Nije garantovano da će uređaj otkriti alarm. Na primer, samo: Nizak nivo mikrofona će blokirati otkrivanje. Stoga ne bi trebalo da se oslanjate na ovu funkciju kako biste podigli svest o alarmu i ona ne zamenjuje druge bezbednosne i bezbednosne mere i dokumentaciju.

Omogući detekciju alarma

Otkrivanje alarma je podrazumevano onemogućeno. Da biste konfigurisali uređaj za otkrivanje spoljnog alarma, podesite sledeće u kontrolnom čvorištu:

  • Postavi xConfiguration RoomAnalytics T3AlarmDetection Mode to On

  • Postavi xConfiguration RoomAnalytics T3AlarmDetection Timeout na nekoliko sekundi između 5 i 60


Druga mogućnost je da podesite ove konfiguracije u API ili Web interfejsu uređaja. Detaljne informacije o svakoj postavci dostupne su u referentnom Cisco Webex Board, desku i API sobe.

Kada se jednom omogući, ako sistem otkrije alarm xStatus RoomAnalytics T3AlarmDetected će se prebaciti sa false na True. Status se vraća na vrednost "Netačno" kada nije otkriven alarm za broj sekundi definisan kao vremensko vreme.