Når du aktiverer alarm gjenkjenning, kan Webex-enheten gjenkjenne lyd signalet på en brann alarm. Så hvis en alarm blir registrert, utløser den en melding i xAPI. Du kan integrere et tredje parts program og programmer det til å vise alarmen på skjerm bildet for Webex enheten, når et signal oppdages.

AVGJØRENDE

Funksjonen alarm gjenkjenning støtter bare T3-alarmer, som er standard alarm mønster for industri standard i USA.

Det blir ikke garantert at enheten vil oppdage en alarm. Kun for eksempel: Nivået for lav mikrofon vil blokkere gjenkjenning. Derfor bør du ikke stole på denne funksjonen for å øke Påvisningen av en alarm, og den erstatter ikke andre sikkerhets-og sikkerhets tiltak og dokumentasjon.

Aktiver alarm gjenkjenning

Alarm gjenkjenning er deaktivert som standard. Hvis du vil konfigurere en enhet til å gjenkjenne en ekstern alarm, angir du følgende i kontroll hub:

  • Sett xConfiguration-RoomAnalytics T3AlarmDetection-modus til på

  • Sett xConfiguration-RoomAnalytics-T3AlarmDetection-tidsavbrudd til et antall sekunder mellom 5 og 60


Du kan også angi disse konfigurasjonene i enhetens API eller web grensesnittet. Detaljert informasjon om hver innstilling er tilgjengelig i API referanse håndboken Cisco Webex Board, skrive bord og rom serie.

Når det er aktivert, vil systemet oppdage en alarm at xStatus-RoomAnalytics- T3AlarmDetected bytter fra Usann til sann. Statusen byttes tilbake til Usann når det ikke er registrert en alarm for antall sekunder som er definert som tids avbrudd.