Integrer kalendere med mødelisten for den Webex Meetings app

Åbn fanen Webex Meetings-app, og tryk på Indstillinger for at se menuen med hovedindstillinger.

Tryk på Mødeliste for at åbne valg af kalenderintegration.

  • Vælg Webex-kalender for at integrere Planlagte Webex-møder og møder i personlige rum fra dit Webex-websted, og se disse kommende møder i Webex Meetings-app.

  • Vælg Enhedskalender for at integrere møder, der er planlagt på din mobilenhed, og se disse kommende møder Webex Meetings-app.

  • Vælg Office 365-kalender for at integrere møder fra Outlook og se disse kommende møder Webex Meetings-app.


Hvis der findes et møde i Webex-kalenderen, Microsoft Office 365-kalenderen og enhedskalenderen på samme tid, vises Webex-kalenderen først, og duplikerede poster vises ikke.

Prioritetsniveauet for kalenderen er som følger: Kalender til Webex > Office 365 kalender > kalender på enheden. Kun Webex-møder vises på mødelisten.

Hvis du ikke kan se planlægge møder i personligt lokale, og er iOS 12.2. eller nyere begrænser din organisations politik for administration af mobilenheder tredjepartsprogrammer fra fuld adgang til dine virksomhedskonti. For at løse dette skal din webstedsadministrator implementere Webex Meetings-applikationen fra Cisco Webex Management-programmet. Kontakt din webstedsadministrator for at få yderligere oplysninger.