Integrere kalendere med møtelisten for Webex Meetings-appen

Åpne Webex Meetings-appen, og trykk Innstillinger for å vise menyen for hovedinnstillinger.

Trykk Møteliste for å åpne valgene for kalenderintegrering.

  • Velg Webex Kalender for å integrere Webex planlagte møter og personlige rommøter fra Webex-området og se disse kommende møtene i Webex Meetings-appen.

  • Velg Enhetskalender for å integrere møter som er planlagt på den mobile enheten, og se disse kommende møtene i Webex Meetings-appen.

  • Velg Office 365-kalender for å integrere møter fra Outlook og se disse kommende møtene i Webex Meetings-appen.


Hvis det finnes et møte i Webex-kalenderen, Microsoft Office 365-kalenderen og enhetskalenderen samtidig, vises ikke første og dupliserte oppføringer i Webex-kalenderen.

Prioritetsnivået for kalenderen er som følger: Webex-kalender > Office 365-kalender > enhetskalender. Bare Webex-møter vises i møtelisten.

Hvis du ikke kan se tidsplanen for personlige rommøter og er på iOS 12.2. eller senere begrenser organisasjonens policy for administrasjon av mobilenheter tredjepartsapper fra full tilgang til bedriftskontoene dine. Hvis du vil løse dette problemet, må områdeadministratoren distribuere Webex Meetings-programmet fra Cisco Webex Management Program. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du områdeadministratoren.