1

Åpne Webex Meetings-appen, og trykk Innstillinger for å vise menyen for hovedinnstillinger.

2

Trykk Møteliste for å åpne valgene for kalenderintegrering.

3

Velg mellom følgende alternativer:

  • Velg Webex Kalender for å integrere Webex planlagte møter og personlige rommøter fra Webex-nettstedet og se disse kommende møtene i Møter-appen.

  • Velg Enhetskalender for å integrere møter som er planlagt på mobilenheten, og se disse kommende møtene i Møter-appen.

  • Velg Office 365-kalender for å integrere møter fra Outlook og se disse kommende møtene i Møter-appen.


 

Hvis det finnes et møte i Webex-kalenderen, Microsoft Office 365-kalenderen og enhetskalenderen samtidig, vises ikke første og dupliserte oppføringer i Webex-kalenderen.

Prioritetsnivået for kalenderen er som følger: Webex-kalender > Office 365-kalender > enhetskalender. Bare Webex-møter vises i møtelisten.

Hvis du ikke kan se planlagte personlige rommøter og bruker iOS 12.2. eller senere begrenser organisasjonens policy for administrasjon av mobilenheter tredjepartsapper fra full tilgang til bedriftskontoene dine. Hvis du vil løse dette problemet, må områdeadministratoren distribuere programmet Webex Meetings fra Webex Management Program. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du områdeadministratoren.