Integrisanje kalendara sa listom sastanaka aplikacije "Webex sastanci"

Otvorite aplikaciju Webex sastanci i dodirnite postavke da biste prikazali glavni meni postavki.

Tapnite na listu sastanaka da biste otvorili izbor integracije kalendara.

  • Izaberite Webex kalendar da biste integrisali Webex planirane sastanke i sastanke lične sobe sa Vaše Webex lokacije i pogledajte ove predstojeće sastanke u aplikaciji Webex sastanci.

  • Izaberite kalendar uređaja da biste integrisali sastanke koji su planirani na mobilnom uređaju i videli ove predstojeće sastanke u aplikaciji Webex sastanci.

  • Izaberite Office 365 kalendar da biste integrisali sastanke iz programa Outlook i videli ove predstojeće sastanke u aplikaciji Webex sastanci.


Ako sastanak postoji u Webex kalendaru, Microsoft Office 365 kalendaru i kalendaru uređaja u isto vreme, Webex kalendar će se prikazati prvi, a duplirane stavke se neće pojaviti.

Nivo prioriteta za kalendar je sledeći: Webex kalendar > Kalendar Office 365 > kalendar uređaja. Na listi sastanaka pojavljuju se samo Webex sastanci.

Ako ne možete da vidite raspored sastanaka lične sobe i na iOS-u 12.2. ili kasnije, smernice vaše organizacije za upravljanje mobilnim uređajima ograničavaju aplikacije trećeg lica sa punog pristupa vašim korporativnim nalozima. Da biste to rešili, administrator lokacije mora da primeni aplikaciju Webex Meetings iz programa za upravljanje Cisco Webexom. Za više informacija obratite se administratoru lokacije.