Integrera kalendrar med möteslistan i Webex Meetings appen

Öppna menyn Webex Meetings-app och tryck på Inställningar för att visa inställningsmenyn.

Tryck på Möteslista för att öppna kalenderintegreringsval.

  • Välj Webex-kalender för att integrera Webex-schemalagda möten och möten i personliga rum från din Webex-webbplats och se dessa kommande möten i Webex Meetings-app.

  • Välj Enhetskalender för att integrera möten som har schemalagts via din mobila enhet och se dessa kommande möten i Webex Meetings-app.

  • Välj Office 365-kalender för att integrera möten från Outlook och se dessa kommande möten i Webex Meetings-app.


Om det finns ett möte i Webex-kalendern, Microsoft Office 365-kalendern och enhetskalendern samtidigt, visas inte dubbla poster i Webex-kalendern.

Prioritetsnivån för kalendern är följande: Webex-> för Office 365-> enhetskalender. Endast Webex-möten visas i möteslistan.

Om du inte kan se schemalägg möten i personliga rum och är på iOS 12.2. eller senare begränsar din organisations policy för hantering av mobila enheter 3:e parts appar från fullständig åtkomst till dina företagskonton. För att lösa detta måste din webbplatsadministratör distribuera programmet Webex Meetings från programmet Cisco Webex administrationsprogram. Kontakta din webbplatsadministratör för mer information.