1

Otwórz aplikację Webex Meetings i dotknij opcji Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

2

Naciśnij pozycję Lista spotkań, aby otworzyć wybrane opcje integracji kalendarza.

3

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz Webex Calendar, aby zintegrować zaplanowane spotkania Webex i spotkania Personal Room z witryny Webex i zobaczyć te nadchodzące spotkania w aplikacji Spotkania.

  • Wybierz pozycję Kalendarz urządzenia, aby zintegrować spotkania zaplanowane na urządzeniu przenośnym i wyświetlić te nadchodzące spotkania w aplikacji Spotkania.

  • Wybierz pozycję Kalendarz usługi Office 365, aby zintegrować spotkania z programem Outlook i wyświetlić te nadchodzące spotkania w aplikacji Spotkania.


 

Jeśli spotkanie istnieje w kalendarzu Webex, kalendarzu Microsoft Office 365 i kalendarzu urządzenia w tym samym czasie, kalendarz Webex jest wyświetlany jako pierwszy, a zduplikowane wpisy nie są wyświetlane.

Poziom priorytetu kalendarza jest następujący: Kalendarz Webex > Kalendarz > urządzenia usługi Office 365. Na liście spotkań pojawiają się tylko spotkania Webex.

Jeśli nie widzisz zaplanowanych spotkań w pokoju osobistym i używasz systemu iOS 12.2. lub później, zasady zarządzania urządzeniami mobilnymi Twojej organizacji ograniczają aplikacjom 3rd party pełny dostęp do kont firmowych. Aby rozwiązać ten problem, administrator witryny musi wdrożyć aplikację Webex Meetings z programu Webex ManagementProgram. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem witryny.