De indstillinger, du vælger for opkaldsviderestilling, tilsidesætter eventuelle konfigurerede telefonsvarerindstillinger. Det følgende er opkaldsviderestillingsfunktioner, der kan aktiveres eller ændres.
  • Alle opkald – Du kan vælge altid at få opkald viderestillet til et specifikt telefonnummer her. Du kan vælge, at der skal afspilles en kort tone, når et opkald viderestilles, ved at markere afkrydsningsfeltet.

  • Når der er optaget – Du kan konfigurere et internt eller eksternt telefonnummer, som der skal viderestilles til, når linjen er optaget.


    Hvis ventende opkald er aktiveret, sker der ikke udløsning af funktionen Når der er optaget.

  • Når opkaldet ikke besvares – Vælg denne indstilling for at konfigurere en viderestillingsvalgmulighed, når et opkald overstiger et bestemt antal ring. Indtast et internt eller eksternt telefonnummer, som opkaldet skal viderestilles til. Hvis du vælger et gyldigt internt telefonnummer, kan du også vælge at indstille til at sende til telefonsvarer. Vælg antal ring, inden der afspilles en hilsen, i rullemenuen.

  • Virksomhedskontinuitet – Indstillingerne for virksomhedskontinuitet bruges til at viderestille opkald, hvor brugere ikke kan kontaktes. Hvis dit kontor for eksempel mister forbindelsen, aktiveres kontinuitetsindstillinger. Indtast et internt eller eksternt telefonnummer, som alle opkald skal viderestilles til. Hvis du vælger et gyldigt internt telefonnummer, kan du også vælge at indstille til at sende til telefonsvarer.


    Hvis du bruger Webex-appen til mobil, anvendes denne funktion ikke.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Brugere og vælge de brugere, som du vil aktivere opkaldsviderestilling for.

2

Vælg Opkald, og vælg derefter Opkaldsviderestilling.

3

Slå Tjeneste til opkaldsviderestilling til, og vælg de indstillinger, du vil aktivere.

4

Vælg Gem.