Ustawienia wybierane dla przekazywania połączeń zastępują ustawienia poczty głosowej, które są skonfigurowane. Poniżej przedstawiono funkcje przekazywania połączeń, które można aktywować lub zmodyfikować.
  • Wszystkie połączenia —tutaj możesz wybrać, aby połączenia zawsze przekazywane na określony numer telefonu. Możesz wybrać odtwarzanie krótkiego tonu za każdym razem, gdy połączenie jest przekazywane do przodu, zaznaczając pole wyboru.

  • Gdy jesteś zajęty —możesz skonfigurować wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który będziesz przekazywać dalej, gdy linia jest zajęta.


    Jeśli funkcja oczekiwania na połączenie jest włączona, funkcja Gdy jest zajęta, nie jest wyzwalana.

  • Gdy nie ma odpowiedzi —wybierz tę opcję, aby skonfigurować opcję przekazywania dalej, gdy połączenie przekroczy określoną liczbę dzwonków. Wprowadź wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który połączenie zostanie przekazane. Jeśli wybierzesz prawidłowy wewnętrzny numer telefonu, możesz również wybrać opcję wysyłania do poczty głosowej. Wybierz liczbę dzwonków przed odsuniem powitania z menu rozwijanego.

  • Ciągłość działania — ustawienia ciągłości działania służą do przekazywania połączeń, jeśli nie można dotrzeć do użytkowników. Na przykład, jeśli biuro utraci łączność, zostaną aktywowane ustawienia ciągłości. Wprowadź wewnętrzny lub zewnętrzny numer telefonu, na który będą przekazywane wszystkie połączenia. Jeśli wybierzesz prawidłowy wewnętrzny numer telefonu, możesz również wybrać opcję wysyłania do poczty głosowej.


    Jeśli korzystasz z aplikacji Webex na urządzenia mobilne, ta funkcja nie ma zastosowania.

1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do Użytkownicy i wybierz użytkowników, dla których chcesz włączyć przekazywanie połączeń.

2

Wybierz Pozycję Połączenia i wybierz pozycję Przekazywanie połączeń .

3

Włącz przełącznik Usługa przekazywania połączeń i wybierz ustawienia, które chcesz włączyć.

4

Kliknij przycisk Zapisz.