Innstillingene du velger for overstyring av viderekobling av anrop og innstillinger for talepost som er konfigurert. Følgende er viderekoblingsfunksjoner som kan aktiveres eller endres.
  • Alle anrop –Du kan velge å få anrop alltid videresendt til et bestemt telefonnummer her. Du kan velge å spille av en kort tone når en samtale videresendes, ved å merke av for .

  • Når det er opptatt,kan du angi at et internt eller eksternt telefonnummer skal videresendes til når linjen er opptatt.


    Hvis samtale venter er aktivert, utløses ikke funksjonen Når opptatt ikke utløses.

  • Når det ikke er noe svar:Velg dette alternativet for å konfigurere et videresendingsalternativ når et anrop overskrider et bestemt antall ringesignaler. Angi et internt eller eksternt telefonnummer som samtalen skal videresendes til. Hvis du velger et gyldig internt telefonnummer, kan du også velge alternativet for å sende til telefonsvareren. Velg antall ringeringer før du spiller av en hilsen, på rullegardinmenyen.

  • Viderekobling når den ikke kan nås (forretningskontinuitet)– innstillinger for viderekobling når de ikke kan nås, brukes til å videresende anrop hvis brukere ikke kan nås. Hvis kontoret for eksempel mister tilkoblingen, aktiveres kontinuitetsinnstillinger. Angi et internt eller eksternt telefonnummer som alle samtaler skal videresendes til. Hvis du velger et gyldig internt telefonnummer, kan du også velge alternativet for å sende til telefonsvareren.


    Hvis du bruker Webex-appen for mobil, gjelder ikke denne funksjonen.

1

Gå til Brukere i kundevisningen, https://admin.webex.com og velg brukerne du vil aktivere viderekobling for.

2

Velg Anrop , og velgViderekobling.

3

Slå på bryteren for viderekoblingstjenesten, og velg innstillingene du vil aktivere.

4

Velg Lagre.