De instellingen die u kiest voor het doorschakelen van gesprekken overschrijven de geconfigureerde voicemailinstellingen. Hieronder volgen de functies voor gesprek doorschakelen die kunnen worden geactiveerd of gewijzigd.
  • Alle gesprekken: u kunt ervoor kiezen dat gesprekken altijd naar een specifiek telefoonnummer worden doorgeschakeld. U kunt ervoor kiezen een korte toon af te spelen wanneer een gesprek wordt doorgeschakeld door het selectievakje te selecteren.

  • Indien bezet: u kunt een intern of extern telefoonnummer instellen waar u een gesprek naar wilt doorsturen wanneer de lijn bezet is.


    Als Gesprek in de wacht is ingeschakeld, wordt de functie Indien bezet niet geactiveerd.

  • Indien geen antwoord: selecteer deze optie om het doorschakelen in te stellen voor wanneer een gesprek een bepaald aantal keren overgaan overschrijdt. Voer een intern of extern telefoonnummer in waarnaar het gesprek wordt doorgeschakeld. Als u kiest voor een geldig intern telefoonnummer, kunt u ook kiezen voor de optie om het gesprek door te schakelen naar voicemail. Selecteer het aantal keren overgaan voordat een begroeting wordt afgespeeld uit het vervolgkeuzemenu.

  • Bedrijfscontinuïteit: instellingen voor bedrijfscontinuïteit worden gebruikt om gesprekken door te schakelen als gebruikers niet bereikbaar zijn. Als de verbinding in uw kantoor bijvoorbeeld is verbroken, worden de instellingen voor continuïteit geactiveerd. Voer een intern of extern telefoonnummer in waarnaar de gesprekken worden doorgeschakeld. Als u kiest voor een geldig intern telefoonnummer, kunt u ook kiezen voor de optie om het gesprek door te schakelen naar voicemail.


    Als u de Webex-app voor mobiel gebruikt, is deze functie niet van toepassing.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u gespreksdoorschakeling wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Gesprek doorschakelen.

3

Schakel de optie Service voor gesprekken doorschakelen in en kies de instellingen die u wilt inschakelen.

4

Selecteer Opslaan.