Hvis den fjernede enhed har aktiveret højttaler tilstand, hvor kameraet følger den aktive højttaler eller bruger den bedste visning , kan du ikke fjernstyre kameraet.

Du har ikke adgang til nogen eksterne kameraforudindstillinger.


  • For enheder, der er knyttet til Webex Edge for enheder, er styring af kameraet i den anden ende tilgængelig i Webex-møder, når Webex-optimeret oplevelse er aktiveret.

  • Du kan ikke styre kameraet på en DX70 eller DX80.

  • Du kan ikke styre kameraet for en enhed, der er registreret i personlig tilstand.

1

Åbn deltager listen under et opkald.

2

Vælg den, hvis kamera du vil styre, og tryk på kontrol kamera.

3

Juster fjernkameraets hældning, panorering og zoom med knapperne til kamerakontrol. Tryk hvor som helst uden for knapperne, når du er færdig.