Hvis den eksterne enheten har aktivert Høyttaler modus der kameraet følger den aktive høyttaleren eller bruker Best View , kan du ikke fjernstyre kameraet.

Du har ikke ekstern tilgang til noen forhåndsinnstillinger for kameraet.


  • For Webex Edge for enheter koblede enheter er fjernkamerakontroll tilgjengelig i Webex-møter når Webex Optimized Experience er aktivert.

  • Du kan ikke kontrollere kameraet på en DX70 eller DX80.

  • Du kan ikke kontrollere kameraet til en enhet som er registrert i personlig modus.

1

Under en samtale åpner du Deltaker listen.

2

Velg det kameraet du vil kontrollere, og trykk på Kontroller kamera .

3

Juster det eksterne kameraets tilt, panorering og zoom med kameraets kontrollknapper. Trykk hvor som helst utenfor knappene når du er ferdig.