Om fjärrenheten har aktiverat Högtalarläge där kameran följer den aktiva högtalaren eller använder Bästa utsikt , kan du inte fjärrstyra kameran.

Du har inte fjärråtkomst till kamerans förinställningar.


  • För enheter kopplade till Webex Edge for Devices kan du kontrollera den fjärranslutna kameran under Webex-möten när den optimerade Webex-miljön är aktiverad.

  • Du kan inte styra kameran på en DX70 eller DX80.

  • Du kan inte styra kameran på en enhet som är registrerad i personligt läge.

1

Öppna deltagare listan under ett samtal.

2

Välj den vars kamera du vill styra och tryck på Styr kameran .

3

Justera den fjärranslutna kamerans lutning, panorering och zoom med kamerakontrollknapparna. Knacka på valfri plats utanför knapparna när du är klar.