Als het meest eind apparaat de luidspreker modus heeft geactiveerd waarbij de camera de actieve luid spreker volgt of de beste weer gave gebruikt , kunt u de camera niet op afstand bedienen.

U hebt geen toegang op afstand tot instellingen voor een camera.


  • Voor apparaten die zijn gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten is de functie Externe camera beheren beschikbaar in Webex-vergaderingen wanneer Voor Webex geoptimaliseerde ervaringis ingeschakeld.

  • U kunt de camera niet bedienen op een DX70 of een DX80.

  • U kunt de camera van een apparaat dat in de persoonlijke modus is geregistreerd niet bedienen.

1

Open tijdens een gesprek de lijst met deel nemers .

2

Selecteer de naam van de camera waarvan u de camera wilt beheren en tik op camera beheren.

3

U kunt de kantel-, pan- en zoomfunctie van de externe camera aanpassen met de knoppen voor de camerabesturing. Tik ergens buiten de knoppen als u klaar bent.