Jeśli urządzenie na dalekie okno ma aktywny tryb głośnika , w którym kamera podąża za aktywnym głośnikem lub korzysta z najlepszego widoku , nie można sterować kamerą zdalnie.

Nie masz dostępu do żadnych wstępnych ustawień kamery zdalnej.


  • W przypadku urządzeń połączonych z Webex Edge for Devices sterowanie kamerą z dalekiego końca jest dostępne podczas spotkań Webex, gdy włączona jest funkcja Webex Optimized Experience.

  • Kamery nie można sterować przy użyciu DX70 lub urządzenie DX80.

  • Nie można sterować kamerą urządzenia zarejestrowanego w trybie osobistej.

1

W trakcie połączenia Otwórz listę uczestników .

2

Wybierz tę, dla której chcesz sterować kamerą, i dotknij ikony sterowania kamerą

3

Reguluj pochylenie, obrót i zoom zdalnej kamery za pomocą przycisków sterowania kamerą. Po zakończeniu dotknij dowolnego miejsca poza menu.