Ako je krajnji uređaj aktivirao režim zvučnika u kojem kamera prati aktivni zvučnik ili koristi najbolji prikaz , ne možete daljinski da kontrolišete kameru.

Nemate daljinski pristup nijednoj unapred postavljenoj kameri.


  • Za Webex Edge za uređaje povezane sa uređajima, kontrola krajnje kamere je dostupna na Webex sastancima kada je omogućeno Webex Optimizovano iskustvo.

  • Ne možete kontrolisati kameru na DX70 ili DX80.

  • Ne možete kontrolisati kameru uređaja registrovanog u ličnom režimu.

1

Tokom poziva otvorite listu učesnika .

2

Izaberite fotoaparat čiju kameru želite da kontrolišete i dodirnite kontrolnu kameru .

3

Podesite nagib, pomeranje i zumiranje daljinske kamere pomoću dugmadi za kontrolu fotoaparata. Dodirnite bilo gde izvan dugmadi kada završite.