Konference telefonfunktioner

Din konferencetelefon har flere funktioner end din fastnet- eller mobiltelefon, som du tilgår ved hjælp af forskellige knapper og funktionstaster. Hvis du vil have en oversigt over de grundlæggende hardwarefunktioner på telefonen, kan du se cisco IP konference telefon 7832 multi platform-telefoner og din Cisco IP konference telefon 8832 multi platform- telefoner.

Gennemgå denne artikel for at lære at navigere og interagere med telefonens programtaster, funktionstaster og brugergrænseflade.

Konference telefon navigation

Brug navigationsbjælken til at rulle gennem menuerne. Brug den inderste knap Vælg på navigationsbjælken til at vælge menupunkter.

Hvis et menupunkt har et indeksnummer, kan du angive indeksnummeret med tastaturet for at vælge elementet.

Konference telefonprogram taster

Du kan anvende funktionerne på telefonen med programtasterne: Programtaster, der er placeret under skærmen, giver adgang til den funktion, der vises på skærmen over programtasten. Programtasterne ændrer sig afhængigt af, hvad du foretager dig på det pågældende tidspunkt.

  • 7832: Programtasten ●● angiver, at der er flere tilgængelige programtastfunktioner.

  • 8832: den og Program taster angiver, at der er flere programtasten-funktioner tilgængelige.

Konference telefon skærm (7832)

Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og programtaster. Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

1

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonnummeret, det aktuelle tidspunkt og telefonnummeret.

2

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til opkaldene eller linjen.

3

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen for en programtast under skærmen.

Konferencetelefonskærm (8832)

Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og programtaster. Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

1

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonnummeret, det aktuelle tidspunkt og telefonnummeret.

2

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til opkaldene eller linjen.

3

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen for en programtast under skærmen.