Funkcje telefonu konferencyjnego

Telefon konferencyjny posiada więcej funkcji niż telefon domowy lub komórkowy, do których uzyskuje się dostęp za pomocą różnych przycisków fizycznych i klawisze programowych. Aby zapoznać się z omówieniem podstawowych funkcji sprzętowych telefonu, zobacz Wieloplatformowe telefony Cisco IP Conference Phone 7832 i Wieloplatformowe telefony Cisco IP Conference Phone 8832.

Aby dowiedzieć się, jak nawigować przy użyciu klawiszy programowych i interfejsu użytkownika, należy zapoznać się z tym artykułem.

Nawigacja telefonem konferencyjnym

Do przewijania w menu służy pasek nawigacji. Wewnętrzny klawisz Wybierz na pasku nawigacji służy do wybierania elementów menu.

Jeśli element menu ma numer, można wybrać ten element, wpisując ten numer na klawiaturze numerycznej.

Klawisze programowe telefonu konferencyjnego

Funkcji dostępnych w telefonie można używać za pomocą klawiszy programowych. Pod ekranem znajdują się klawisze programowe, które umożliwiają korzystanie z funkcji wyświetlanych bezpośrednio nad nimi. Zmieniają się zależnie od czynności wykonywanych aktualnie przez użytkownika.

  • 7832: Klawisz programowy ●● wskazuje, że dostępnych jest więcej funkcji klawiszy programowych.

  • 8832: i Klawisze programowe wskazują, że dostępnych jest więcej funkcji klawiszy programowych.

Ekran telefonu konferencyjnego(7832)

Na wyświetlaczu telefonu pojawiają się różne informacje o urządzeniu, np. numer telefonu, stan aktywnego połączenia i klawisze programowe. Ekran jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Zawiera on bieżącą datę i godzinę oraz numer telefonu.

2

W środkowej części wyświetlacza podawane są informacje związane z linią lub połączeniami.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem.

Ekran telefonu konferencyjnego (8832)

Na wyświetlaczu telefonu pojawiają się różne informacje o urządzeniu, np. numer telefonu, stan aktywnego połączenia i klawisze programowe. Ekran jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Zawiera on bieżącą datę i godzinę oraz numer telefonu.

2

W środkowej części wyświetlacza podawane są informacje związane z linią lub połączeniami.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem.