Funkcije konferencijskog telefona

Konferencijski telefon ima više funkcija od vašeg doma ili mobilnog telefona, kojem pristupate koristeći različita fizička dugmad i mekinje. Pogledajte članak da biste dobili pregled osnovnih hardverskih funkcija telefona.

Pregledajte ovaj članak da biste saznali kako da se krećete i komunicirate sa mekim tasterima telefona i korisničkim interfejsom.

Navigacija na konferencijskom telefonu

Upotrebite traku za navigaciju za listanje kroz menije. Upotrebite taster Izbor na unutrašnjoj strani trake za navigaciju za izbor stavki iz menija.

Ako stavka menija ima indeksni broj možete uneti indeksni broj preko tastature da biste izabrali stavku.

Softverski tasteri konferencijskog telefona

Funkcije na telefonu možete da koristite pomoću softverskih tastera: Softverski tasteri koji se nalaze ispod ekrana omogućavaju vam da pristupite funkciji prikazanoj na ekranu, iznad softverskog tastera. Softverski tasteri se menjaju u zavisnosti od toga šta u tom trenutku radite.

  • 7832: ●● softkey ukazuje na to da je dostupno još softkey funkcija.

  • 8832: Mekinje ukazuju na to da je dostupno više funkcija mekih tastera.

Ekran telefona konferencije (7832)

Na ekranu telefona se prikazuju informacije o telefonu kao što su broj kataloga, status aktivnog poziva i softverski tasteri. Ekran se satiиe iz tri odeljka: Red zaglavlja, srednji odeljak i red podnožja stranice.

1

Pri vrhu ekrana se nalazi red zaglavlja. Red za zaglavlje prikazuje trenutni datum i vreme i broj telefona.

2

Na sredini ekrana telefona prikazane su informacije povezane sa pozivima ili linijom.

3

U donjem redu ekrana se nalaze oznake softverskih tastera. Svaka oznaka označava radnju za taster softverskog tastera ispod ekrana.

Ekran telefona konferencije (8832)

Na ekranu telefona se prikazuju informacije o telefonu kao što su broj kataloga, status aktivnog poziva i softverski tasteri. Ekran se satiиe iz tri odeljka: Red zaglavlja, srednji odeljak i red podnožja stranice.

1

Pri vrhu ekrana se nalazi red zaglavlja. Red za zaglavlje prikazuje trenutni datum i vreme i broj telefona.

2

Na sredini ekrana telefona prikazane su informacije povezane sa pozivima ili linijom.

3

U donjem redu ekrana se nalaze oznake softverskih tastera. Svaka oznaka označava radnju za taster softverskog tastera ispod ekrana.