Funktioner för konferenstelefon

Din konferenstelefon har fler funktioner än din hem- eller mobiltelefon. Du kommer åt dessa funktioner via de olika fysiska och programstyrda knapparna. En översikt över telefonens grundläggande maskinvarufunktioner finns i Cisco IP konferenstelefon 7832 multiplattformstelefoner och Cisco IP konferenstelefon 8832 multiplattformstelefoner .

Läs artikeln för att få information om hur du navigerar och interagerar med telefonens programknappar och användargränssnittet.

Navigering i konferenstelefon

Bläddra i menyer med navigeringsringen. Välj menyalternativ med navigeringsradens inre Välj-knapp.

Om ett menyalternativ har ett indexnummer kan du ange indexnumret med knappsatsen för att välja alternativet.

Programstyrda knappar för konferenstelefon

Du kan interagera med funktionerna på telefonen med hjälp av programknapparna. Funktionsknappar, som finns underst på skärmen, ger dig tillgång till funktionen som visas på skärmen ovanför funktionsknappen. De programstyrda knapparna ändras beroende på vad du gör för tillfället.

  • 7832: Den programstyrda knappen ●● visar att fler programstyrda funktioner är tillgängliga.

  • 8832: Den och Programstyrda knappar indikerar att fler programstyrda knappar är tillgängliga.

Skärm för konferenstelefon( 7832)

Telefonskärmen visar information om telefonen, t.ex.telefonnummer, aktiv samtalsstatus och programknappar. Skärmen är indelad i tre sektioner: en övre rad, en mittsektion samt en nedre rad.

1

Högst upp på skärmen finns den övre raden. Rubrikraden visar dagens datum, tid och telefonnumret.

2

Mitt på telefonskärmen visas samtals- eller linjerelaterad information.

3

Den nedersta raden på skärmen innehåller etiketter för programstyrda knappar. Varje etikett anger den åtgärd som motsvarande programstyrda knapp under skärmen utför.

Konferenstelefon – skärm (8832)

Telefonskärmen visar information om telefonen, t.ex.telefonnummer, aktiv samtalsstatus och programknappar. Skärmen är indelad i tre sektioner: en övre rad, en mittsektion samt en nedre rad.

1

Högst upp på skärmen finns den övre raden. Rubrikraden visar dagens datum, tid och telefonnumret.

2

Mitt på telefonskärmen visas samtals- eller linjerelaterad information.

3

Den nedersta raden på skärmen innehåller etiketter för programstyrda knappar. Varje etikett anger den åtgärd som motsvarande programstyrda knapp under skärmen utför.