Functies voor conferentietelefoon

Uw conferentietelefoon heeft meer functies dan uw huistelefoon of mobiele telefoon. U krijgt toegang tot deze functies met verschillende fysieke knoppen en schermtoetsen. Raadpleeg uw Cisco IP-conferentietelefoon 7832 multiplatformtelefoon en Uw Cisco IP-conferentietelefoon 8832 voor meer informatie over de basisfuncties van uw telefoon.

Raadpleeg dit artikel voor informatie over hoe u met de schermtoetsen en gebruikersinterface van uw telefoon kunt navigeren en werken.

Navigatie conferentietelefoon

Gebruik de navigatiebalk om door menu's te bladeren. Gebruik de knop Selecteren midden op de navigatiebalk om menu-items te selecteren.

Als een menu-item een indexnummer heeft, kunt u het indexnummer invoeren met het toetsenblok om het item te selecteren.

Schermtoetsen Conferentietelefoon

U kunt de functies op uw telefoon gebruiken via de schermtoetsen. Met schermtoetsen onder het scherm krijgt u toegang tot de functie die op het scherm boven de schermtoets wordt weergegeven. Deze schermtoetsen veranderen afhankelijk van wat u aan het doen bent.

  • 7832: de schermtoets ●● geeft aan dat er meer schermtoetsfuncties beschikbaar zijn.

  • 8832: De en Functietoetsen geven aan dat er meer functietoetsen beschikbaar zijn.

Scherm conferentietelefoon (7832)

Op het telefoonscherm is informatie te zien over uw telefoon, zoals het telefoonlijstnummer, de status van het actieve gesprek en de schermtoetsen. Het scherm bestaat uit drie gedeelten: de kopregel, het middendeel en de voetregel.

1

Boven aan het scherm bevindt zich de kopregel. De kopregel bevat het telefoonnummer en de huidige datum en tijd.

2

Midden op het telefoonscherm staat informatie over gesprekken of de lijn.

3

De schermtoetslabels staan onderaan het scherm. Elk label geeft de actie aan voor de schermtoets onder het scherm.

Scherm van de conferentietelefoon (8832)

Op het telefoonscherm is informatie te zien over uw telefoon, zoals het telefoonlijstnummer, de status van het actieve gesprek en de schermtoetsen. Het scherm bestaat uit drie gedeelten: de kopregel, het middendeel en de voetregel.

1

Boven aan het scherm bevindt zich de kopregel. De kopregel bevat het telefoonnummer en de huidige datum en tijd.

2

Midden op het telefoonscherm staat informatie over gesprekken of de lijn.

3

De schermtoetslabels staan onderaan het scherm. Elk label geeft de actie aan voor de schermtoets onder het scherm.