Telefon funksjoner for konferanse

Konferanse telefonen har flere funksjoner enn din hjemme eller mobil telefon, som du får tilgang til ved hjelp av forskjellige fysiske knapper og funksjons taster. Hvis du vil ha en oversikt over de grunnleggende maskin vare funksjonene på telefonen, kan du se.

Les gjennom denne artikkelen for å lære hvordan du kan navigere til og samhandle med telefonens funksjons taster og bruker grensesnittet.

Navigering på konferansetelefoner

Bruk navigasjonsfeltet til å bla gjennom menyer. Bruk den indre Velg-tasten i navigasjonsfeltet til å velge menyelementer.

Hvis en meny har et indeksnummer, kan du angi indeksnummeret med tastaturet for å velge elementet.

FunksjonsKnapper på konferansetelefoner

Du får tilgang til funksjonene på telefonen ved hjelp av funksjonstastene. Funksjonstaster, som du finner under skjermen, gir deg tilgang til funksjonen som vises på skjermen over funksjonstasten. De programmerbare funksjonstastene endres avhengig av hva du gjør for øyeblikket.

  • 7832: ●-●-Funksjons tasten indikerer at flere funksjons tasten-funksjoner er tilgjengelige.

  • 8832: Og funksjons taster indikerer at flere funksjons tasten-funksjoner er tilgjengelige.

Skjerm på konferansetelefoner (7832)

Telefonskjermen viser informasjon om telefonen, for eksempel katalognummer, status for aktiv samtale og funksjonsKnapper. Skjerm bildet består av tre deler: Overskrifts raden, den midtre delen og bunn tekst raden.

1

Øverst på skjermen er overskriftsraden. Overskriftsraden viser gjeldende dato og klokkeslett og telefonnummeret.

2

Den midterste delen av telefonskjermen viser informasjonen som er knyttet til samtalene eller linjen.

3

Bunntekstraden på skjermen inneholder funksjonstastetikettene. Hver etikett indikerer funksjonstastens handling under skjermen.

Skjerm på konferansetelefoner (8832)

Telefonskjermen viser informasjon om telefonen, for eksempel katalognummer, status for aktiv samtale og funksjonsKnapper. Skjerm bildet består av tre deler: Overskrifts raden, den midtre delen og bunn tekst raden.

1

Øverst på skjermen er overskriftsraden. Overskriftsraden viser gjeldende dato og klokkeslett og telefonnummeret.

2

Den midterste delen av telefonskjermen viser informasjonen som er knyttet til samtalene eller linjen.

3

Bunntekstraden på skjermen inneholder funksjonstastetikettene. Hver etikett indikerer funksjonstastens handling under skjermen.