Konferansetelefonfunksjoner

Konferansetelefonen har flere funksjoner enn hjemmet eller mobiltelefonen, som du får tilgang til ved hjelp av forskjellige fysiske knapper og funksjonstaster. Hvis du vil ha en oversikt over de grunnleggende maskinvarefunksjonene på telefonen, kan du se Din Cisco IP Conference Phone 7832 Multiplatform Phones og Your Cisco IP Conference Phone 8832 Multiplatform Phones.

Les gjennom denne artikkelen for å lære hvordan du navigerer og samhandler med telefonens funksjonstaster og brukergrensesnitt.

Navigering på konferansetelefon

Bruk navigasjonsfeltet til å bla gjennom menyer. Bruk den indre Velg-tasten i navigasjonsfeltet til å velge menyelementer.

Hvis en meny har et indeksnummer, kan du angi indeksnummeret med tastaturet for å velge elementet.

Funksjonstaster for konferansetelefon

Du får tilgang til funksjonene på telefonen ved hjelp av funksjonstastene. Funksjonstaster, som du finner under skjermen, gir deg tilgang til funksjonen som vises på skjermen over funksjonstasten. De programmerbare funksjonstastene endres avhengig av hva du gjør for øyeblikket.

  • 7832: Funksjonstasten ●● og viser at flere Funksjonsknapper er tilgjengelige.

  • 8832: Den og Funksjonstaster indikerer at flere funksjonstastfunksjoner er tilgjengelige.

Telefonskjerm for konferanse(7832)

Telefonskjermen viser informasjon om telefonen, for eksempel katalognummer, status for aktiv samtale og Funksjonsknapper. Skjermen er delt inn i tre deler: overskriftsraden, den midtre delen og bunntekstraden.

1

Øverst på skjermen er overskriftsraden. Overskriftsraden viser gjeldende dato og klokkeslett og telefonnummeret.

2

Den midterste delen av telefonskjermen viser informasjonen som er knyttet til samtalene eller linjen.

3

Bunntekstraden på skjermen inneholder funksjonstastetikettene. Hver etikett indikerer funksjonstastens handling under skjermen.

Skjerm på konferansetelefoner (8832)

Telefonskjermen viser informasjon om telefonen, for eksempel katalognummer, status for aktiv samtale og Funksjonsknapper. Skjermen er delt inn i tre deler: overskriftsraden, den midtre delen og bunntekstraden.

1

Øverst på skjermen er overskriftsraden. Overskriftsraden viser gjeldende dato og klokkeslett og telefonnummeret.

2

Den midterste delen av telefonskjermen viser informasjonen som er knyttet til samtalene eller linjen.

3

Bunntekstraden på skjermen inneholder funksjonstastetikettene. Hver etikett indikerer funksjonstastens handling under skjermen.