Cisco-hovedtelefon 520-serien indeholder en aftagelig indbygget controller.

Figur 1. Controller til Cisco-hovedtelefon 520-serien
Controller til Cisco-hovedtelefon 520-serien

Den indbyggede USB-controller gør det let at bruge grundlæggende opkaldsfunktioner.

Figur 2. Indbygget controller til Cisco-hovedtelefon 530-serien
Controller til Cisco-hovedtelefon 530-serien
Når du har et indgående opkald, hører du ringetonen i hovedtelefonen.

Tryk på Opkaldopkaldsknappen på den indbyggede controller.

Tryk på Op op eller Ned ned den indbyggede controller.

Hold Ring op opkaldsknappen nede på én gang, indtil du hører en tone.

Tryk på Slå lyd fralydknappen på den indbyggede controller.

Tryk to gange på Ring op opkaldsknappen på den indbyggede controller.

Tryk på Ring op opkaldsknappen på den indbyggede controller.

Hvis du har et indgående opkald, svarer hovedtelefonen automatisk.

Opkaldsstyringsknapper til Cisco-hovedtelefon 560-serien findes på den hovedtelefons ørestykke.

OpkaldsknapKnap til at slå lyd fraLydstyrkekontroller

1

Hold Ring op opkaldsknappen på din hovedtelefon i 4 sekunder. Du hører en tone, der angiver hovedtelefonens status.

2

Udfør én af følgende handlinger:

 • Hold Ring op opkaldsknappen nede i 1 sekund for at tænde hovedtelefonen igen.
 • Sæt hovedtelefonen i basen.
Når du har et indgående opkald, hører du ringetonen i hovedtelefonen.

Udfør én af følgende handlinger:

 • Tryk på Ring op opkaldsknappen på din hovedtelefon.
 • Løft din hovedtelefon fra basen.

Brug Lydstyrke lydknapperne på din hovedtelefon.

Udfør én af følgende handlinger:

 • Tryk på Slå lyd fralydknappen på din hovedtelefon.
 • Du kan også slå din egen lyd fra med knappen Slå lyd fra på multibasen.

Udfør én af følgende handlinger:

 • Hold Ring op opkaldsknappen nede på din hovedtelefon, indtil du hører en tone.
 • Anbring hovedtelefonen på dens base.

Tryk på Ring op opkaldsknappen på din hovedtelefon to gange.

Under et opkald skal du trykke på Ring op opkaldsknappen på din hovedtelefon.

 • Hvis du har et indgående opkald, svarer hovedtelefonen automatisk.
Når du har et indgående opkald, hører du ringetonen på hovedtelefonen, selvom opkaldet er på en kilde, du ikke har valgt.

Udfør en af disse handlinger:

 • Tryk på Ring op opkaldsknappen på din hovedtelefon.
 • Tryk på kildeknappen for indgående opkald på multibasen.

   

  Aktive opkald sættes ikke automatisk i venteposition, når du ændrer kilder på multibasen. Sørg for, at du sætter aktive opkald i venteposition eller afslutter dem, før du skifter kilder. Aktive opkald sættes automatisk i venteposition, når du trykker på Ring op opkaldsknappen på hovedtelefonen.