1

Vælg Skift kameraenhed eller stop min video, og vælg derefter Avancerede indstillinger i dialogboksvideotilslutning.

2

Tilpas indstillingerne efter behov.