Ring til en person fra dine direkte områder

1

På startskærmen skal du sige Direkte.

2

Sig personens navn, eller sig Vælg element og nummeret ud for dennes navn.

3

Sig Foretag et opkald.

Ring til et gruppeområde

1

På startskærmen skal du sige Gruppe.

2

Sig Vælg element og nummeret ud for gruppeområdet.

3

Sig derefter Foretag et opkald.

Ring til en person fra et team

1

På startskærmen skal du sige Teams og derefter sige teamnavnet.

2

Under teammedlemmerne skal du sige personens navn og derefter sige Foretag et opkald.