מהמקטע פגישות קרובות בדף הבית של אתר Webex שלך , באפשרותך להציג רשימה של ארבע הפגישות, האירועים וההדרכות הבאות שלך. מרשימת הפגישות ניתן לראות את הכותרת, השעה והמארח של הפגישה. זמן קצר לפני הפגישה, המשתתפים רואים לחצן צירוף . למארחי פגישות יש לחצן 'התחל' .

לחיצה על פגישה מציגה לך את פרטי הפגישה המלאים, כולל קישור הפגישה, דרכים נוספות להצטרף ולחצן להוספת הפגישה ללוח השנה שלך.

אם אתה המארח, יש לך גם את מקש המארח ואת הלחצנים כדי להעתיק את פרטי הפגישה, לערוך את הפגישה ולבטל את הפגישה.

כדי להציג את כל הפגישות הקרובות, לחץ על הצג את כל הפגישות בתחתית הרשימה פגישות קרובות, או על פגישות בסרגל הניווט הימני.