Iz odeljka "Predstojeći sastanci" na matičnoj stranici Webex lokacije možete da prikažete listu sledeća četiri sastanka, događaja i treninga. Sa liste sastanaka možete videti naslov, vreme i domaćin sastanka. Neposredno pre sastanka učesnici vide dugme za spajanje. Domaćini sastanka imaju dugme za pokretanje .

Ako kliknete na sastanak, biće prikazani kompletni detalji sastanka, uključujući vezu za sastanak, više načina za pridruživanje i dugme za dodavanje sastanka u kalendar.

Ako ste domaćin, imate i ključ i dugmad domaćina da kopirate detalje sastanka, uredite sastanak i otkažete sastanak.

Da biste prikazali sve predstojeće sastanke, kliknite na dugme Prikaži sve sastanke na dnu liste predstojećih sastanaka ili sastanke na levoj traci za navigaciju.