I avsnittet Kommande möten på Webex-webbplatsens hemsida kan du visa en lista över dina fyra kommande möten, händelser och utbildningsmöten. Från möteslistan kan du se mötets titel, tidpunkt och värd. En kort stund innan mötet ser mötesdeltagarna en knapp för att delta. Mötesvärdar har en startknapp .

När du klickar på ett möte visas den fullständiga mötesinformationen, inklusive möteslänken, fler sätt att delta och en knapp för att lägga till mötet i din kalender.

Om du är värd har du även värdnyckel och knappar för att kopiera mötesinformationen, redigera mötet och avboka mötet.

För att visa alla kommande möten klickar du på Visa alla möten längst ner i listan över kommande möten eller möten i det vänstra navigeringsrad.