Från Möten på din Webex-plats kan du visa en lista över dina kommande fyra möten, händelser och utbildningsmöten. Se titel, tid och värd för mötet. Kort före mötet ser deltagarna en Delta knappen. Mötesvärdar har en Starta knappen.

Om du klickar på ett möte visas fullständig mötesinformation, inklusive möteslänken, fler sätt att delta och en knapp för att lägga till mötet i din kalender.

Om du är värd har du även värdnyckel och knappar för att kopiera mötesinformationen, redigera mötet och avboka mötet.

1

Logga in på användarhubben.

2

Klicka på för att visa alla kommande möten Kalender i navigeringsrad.