U odjeljku Nadolazeći sastanci na početnoj stranici web-mjesta možete pregledati popis sljedeća četiri sastanka, događaja i vježbanja. Na popisu sastanaka možete vidjeti naslov, vrijeme i domaćina sastanka. Neposredno prije sastanka sudionici vide gumb za uključivanje. Domaćini sastanka imaju gumb za početak .

Klikom na sastanak prikazujete potpune detalje o sastanku, uključujući vezu na sastanak, više načina uključivanja i gumb za dodavanje sastanka u kalendar.

Ako ste domaćin, imate i ključ glavnog računala i gumbe za kopiranje detalja o sastanku, uređivanje sastanka i otkazivanje sastanka.

Da biste pogledali sve nadolazeće sastanke, kliknite Prikaz svih sastanaka pri dnu popisa Nadolazeći sastanci ili Sastanci na lijevoj navigacijskoj traci.