Fra Kommende møter-delen på hjemmesiden på Webex-nettstedet kan du se en liste over de neste fire møtene, hendelsene og opplæringsøktene. Fra møtelisten kan du se tittelen, tidspunktet og verten for møtet. Kort tid før møtet ser deltakerne en bli med-knapp. Møteverter har en startknapp .

Når du klikker på et møte, vises de fullstendige møtedetaljene, inkludert møtekoblingen, flere måter man kan bli med på og en knapp for å legge til møtet i kalenderen.

Hvis du er vert, har du også vertsnøkkelen og knappene for å kopiere møtedetaljene, redigere og avlyse møtet.

Hvis du vil se alle kommende møter, klikker du på visning Vis alle møtene nederst i Kommende møter-listen eller Møter i venstre navigasjonslinje.