W sekcji Nadchodzące spotkania na stronie głównej witryny sieci Web można wyświetlić listę kolejnych czterech spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych. Na liście spotkań można zobaczyć tytuł, godzinę i gospodarz spotkania. Na krótko przed spotkaniem uczestnicy widzą przycisk dołączania. Gospodarze spotkania mają przycisk Start .

Kliknięcie spotkania powoduje wyświetlenie pełnych szczegółów spotkania, w tym linku do spotkania, innych sposobów dołączania do spotkania oraz przycisku umożliwiającego dodanie spotkania do kalendarza.

Jeśli jesteś gospodarzem, masz również klucz hosta i przyciski do kopiowania szczegółów spotkania, edytowania spotkania i anulowania spotkania.

Aby wyświetlić wszystkie nadchodzące spotkania, kliknij pozycję Wyświetl wszystkie spotkania u dołu listy Nadchodzące spotkania lub pozycję Spotkania na lewym pasku nawigacyjnym.