1

עבור אלוודא שהטלפון השולחני שלך נבחר. אם תראה את המחשב שלי במקום הטלפון השולחני שלך, בחר אותו ועבור לטלפון השולחני שלך.


 

אם אתה מעדיף להשתמש בטלפון שלך כדי לבצע שיחות, תוכל להתחבר אליו ולהשתמש בו כמכשיר ההתקשרות המהווה ברירת מחדל.

2

חייג מספר מהיישום או בצע שיחה של יישום Webex, והשיחה עוברת דרך הטלפון. הרם את השפופרת, השתמש באוזניות או דבר באמצעות הדיבורית בטלפון. לאחר מכן, אם אתה מוגדר עם שירות טלפון, באפשרותך לשלוט בטלפון מהיישום. באפשרותך להחזיק, למזג, או להעביר שיחות. באפשרותך לראות את כל מה שמתרחש בתצוגת הטלפון.


 

לוח החיוג ביישום Webex משתמש בטכנולוגיית רב-תדרים בעלי צליל כפול (DTMF) כדי שתוכל:

  • הצטרף לפגישות

  • בחר אפשרויות דואר קולי

  • נווט מערכות IVR (Interactive Voice Response)