1

Gå tilog kontroller at bordtelefonen er valgt. Hvis du ser Min datamaskin i stedet for bordtelefon, velger du den og bytter til bordtelefon.


 

Hvis du foretrekker å bruke telefonen til å ringe, kan du gjøre det koble til til den og bruk den som standard oppringingsenhet.

2

Ring et nummer fra appen din eller foreta et anrop i Webex-appen , og anropet går via telefonen. Løft opp håndsettet, bruk headsettet eller snakk over høyttalertelefon på telefonen. Deretter, hvis du er satt opp med en telefontjeneste , kan du kontrollere telefonen fra appen. Du kan hold , slå sammen , eller overføre anrop. Du kan se alt som skjer på telefonskjermen.


 

Talltastaturet i Webex-appen bruker totonet flerfrekvensteknologi (DTMF), slik at du kan:

  • bli med på møter

  • velge alternativer for talepost

  • navigere i IVR-systemer (Interaktiv talerespons).