1

Gå til og sørg for at bordtelefonen er valgt. Hvis du ser Min datamaskin i stedet for bordtelefonen, velger du den og bytter til bordtelefonen.


 

Hvis du foretrekker å bruke telefonen til å ringe, kan du koble til den og bruke den som standard ringeenhet.

2

Slå et nummer fra appen eller foreta en Webex App-samtale , så går samtalen gjennom telefonen. Plukk opp håndsettet, bruk hodesettet eller snakk over høyttalertelefonen på telefonen. Hvis du deretter er konfigurert med en telefontjeneste, kan du kontrollere telefonen fra appen. Du kan holde, slå sammeneller overføre samtaler. Du kan se alt som skjer på telefondisplayet.


 

Det numeriske tastaturet i Webex App bruker tofarget flerfrekvensteknologi (DTMF), slik at du kan:

  • bli med i møter

  • velge alternativer for talepost

  • navigere i IVR-systemer (Interactive Voice Response)