1

Gå till och se till att skrivbordstelefon har markerats. Om du ser Min dator istället för din skrivbordstelefon du den och växlar till din skrivbordstelefon.


 

Om du vill använda din telefon för att ringa samtal kan du ansluta till den och använda den som din standardsamtalsenhet.

2

Ring ett nummer från din app eller ring ett Webex-appsamtalså går ditt samtal via telefonen. Hämta luren, använd ditt headset eller prata över högtalar telefonen på telefonen. Om du har en telefontjänst kan dustyra telefonen via appen. Du kan hålla, slå ihopeller överföra samtal. Du kan se allt som äger rum i telefonskärmen.


 

För knappsats Webex-appen används tonvalsteknologi (DTMF) så att du kan:

  • delta i möten

  • välj alternativ för röstbrevlåda

  • navigera i IVR-Interaktiv röstrespons system