חדר פנורמה וחדר 70 פנורמה כעת ניתן לרשום על ענן. בהמשך תוכלו למצוא קישורים למידע שימושי שתצטרכו במהלך הכנה לחדר, התקנה והתקנה של מערכות פנורמה:

בנוסף, ניתן לקרוא על פריסות מסך במהלך פגישות על החדרים פנורמה וחדר 70 מערכות פנורמה כאן.