כעת ניתן לרשום את חדר פנורמה וחדר 70 פנורמה לענן. בהמשך תוכל למצוא קישורים למידע שימושי שתזדקק לו במהלך ההכנה, ההתקנה וההגדרה של החדר עבור מערכות פנורמה:

בנוסף, תוכלו לקרוא על פריסות מסך במהלך פגישות במערכות פנורמה של חדר פנורמה וחדר 70, כאן.