Room Panorama i Room 70 Panorama można teraz zarejestrować w chmurze. Poniżej znajdują się łącza do przydatnych informacji potrzebnych podczas przygotowywania, instalacji i konfiguracji systemów Panorama:

Dodatkowo o układach ekranu podczas spotkań w systemach Room Panorama i Room 70 Panorama można przeczytać tutaj.