Room Panorama och Room 70 Panorama kan nu registreras i molnet. Nedan hittar du länkar till användbar information som du behöver när du förbereder rum, installerar och konfigurerar Panorama-system:

Dessutom kan du läsa om skärmlayouter under möten på systemen Room Panorama och Room 70 Panorama här.