Rums Panorama och rums 70-panoraman kan nu registreras i molnet. Nedan kan du hitta länkar till värdefull information som du behöver under förberedelserna för rum, installation och inställning för Panorama system:

Du kan även läsa om bildskärms tangentbordslayouter under möten i rums Panorama-och rums 70- systemen.