Panorama sobe i panorama sobe 70 sada mogu da se registruju na oblak. U nastavku možete pronaći linkove ka korisnim informacijama koje će vam biti potrebne tokom pripreme sobe, instalacije i podešavanja za Panorama sisteme:

Pored toga, o rasporedu ekrana možete pročitati tokom sastanaka o panorami sobe i panoramskim sistemima Room 70 ovde.